Виступ Фалій Л.А.

Фалій Людмила Анатоліївна – заступник директора з ВР Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Медіатворчість». Основна мета курсу полягає у вивченні прийомів створення медіа текстів, використовуючи різні комп’ютерні програми, у ефективному використанні під час навчального процесу можливостей мультимедійних технологій у системі освіти та розвитку пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а також розвитку їх творчого та критичного мислення, уміння побачити, сформулювати та вирішити проблему.   В 2015 році до вивчення основ медіакультури залучилися і учні 8 класу на заняттях з курсу «Основи медіаграмотності». Доречно зауважити, що всі ці курси в нашій школі викладає вчитель  художньої культури та мистецтва,  медіапедагог  Апросяненко О.О., яка зайняла ІІ місце в очному обласному конкурсі «Медіапедагог року – 2014».

В 2015 році завдяки тому, що за державний кошт для школи була придбана інтерактивна дошка, а за рахунок спонсорської допомоги  батьків проведено швидкісний інтернет, в школі з’явився кабінет «Медіакультури».

Інформаційний простір  висуває  потребу  в  формуванні  медіакультури  як  учнів,  так  і  вчителів. Учитель сьогодні – це модератор , що допомагає використовувати у навчальному процесі інформаційні ресурси.  Для впровадження медіаосвіти  педагоги повинні мати відповідну педагогічну і медіапсихологічну компетентність, тому  творчою групою нашої школи було започатковано методичний проект  «Від комп’ютерної грамотності до медіаосвіти».

Основними завданнями роботи над проектом були визначені  такі:

 • визначення сутності медіакомпетентності;
 • вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання учнів, можливих наслідків їх негативного впливу;
 • розкриття дидактичних, психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні;
 • формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіа продуктів в професійній діяльності вчителів.

Робота над проектом проходила в декілька етапів,  зі всіма вчителями було проведено ряд організаційних та методичних заходів. Детально з проектом можна ознайомитися в журналі «Заступник директора» №6, 2015 року, де його було надруковано як переможець конкурсу «Організація роботи методичних об’єднань школи» організованого редакцією цього журналу.

Результативність роботи проекту показало  анкетування  серед вчителів.  На сьогоднішній день  вчителі в своїй діяльності для пошуку інформації використовують Інтернет, знають його небезпеки, а саме головне навчилися  для мультимедійної підтримки самостійно створювати медіапродукцію: фотоколажі , презентації , тексти художнього змісту, відеосюжети.  Велику допомогу в опануванні медіаосвітніми нововведеннями надали тренінги проведені в рамках експерименту з впровадження медіаосвіти на базі нашого інституту. Апросяненко О.О. відвідавши тренінг спочатку впроваджувала медіаосвітнє нововведення на своїх уроках, потім набравшись досвіду проводила майстер-клас. Сьогодні вчителі нашої школи різних напрямків запроваджують медіаосвітні технології на своїх уроках, популярними стали:

1.Використання презентацій в програмі Power Point. Вчителі  створюють презентації за темами уроків, а  також спільні проекти всього класу чи певної групи учнів. Презентація відображає ключові моменти уроку, схеми, таблиці, фото.

 1. Скрайбінг-презентація- це мистецтво відображати своємовлення в малюнках, це інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді і проглядати скрайб (зображення, що з’являється з-під пера, ручки, маркера) набагато цікавіше, ніж звичайне відео.
 2. Робота з програмою Movie Maker, Pinacle Studio. Ці програми дозволяють урізноманітнювати наповнення уроку відео матеріалами, створеними вчителями за своєю потребою для доповнення навчальної програми.

3.Тестова перевірка за ПК.  Сьогодні досить актуально використовувати тестову перевірку  знань й умінь учнів. Існують різні види тестів, але найсучасніша технологія – це використання персонального комп’ютера. Тести вчителі створюють за допомогою   програми     “Му Test” . Дана програма дає можливість швидко перевірити рівень знань учнів та  об’єктивно оцінити їх знання.  Дітей     приваблює  новизна  опитування,  можливість відразу після закінчення роботи побачити свою оцінку.

 1. Використання документальних, науково-популярних, мультиплікаційних, короткометражних фільмів. Після перегляду є обов’язковим обговорення матеріалу, співставлення його з відомими фактами та постатями. Висловлюється власна думка про переглянуте.
 2. Робота з мультимедійними посібниками, яка дає можливість урізноманітнити форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, а також аудіо-та відеоматеріалу.
 3. Проведення уроків з використанням інтерактивної дошки.  Це жива взаємодія  вчителя і учнів, управління процесом обміну інформацією між ними. Це робота з сервісом LearningApps.org, який є додатком Web 2.0, використання якого отримує новий імпульс , за рахунок красивих завдань (вікторин, кросвордів, стрічок часу , ігрових опитувальників і т.п.), які суттєво урізноманітнюють арсенал педагогічних засобів вчителя. Дошка не тільки відображає, що відбувається у комп’ютері, а й дає можливість  вносити виправлення й корективи, робити кольорові позначки й коментарі, зберігати матеріали уроку для подальшого використання й редагування. Учні сприймають інформацію швидше,  беруть участь у групових дискусіях, роблячи обговорення ще більш цікавими.
 4. Впровадження технології критичного мислення , а саме створення інтелект-карт. Оволодіння школярами таким інструментом як інтелект- карта дозволяє не лише сприяти розвитку мислення дітей, а вирішувати велику кількість навчальних задач відповідно до програми того чи іншого навчального предмету. В цьому році відповідно до реалізації Державного стандарту базової освіти в 8 класі введено предмет «Мистецтво». Сьогодні ви станете учасниками майстер-класу   по створенню інтелект-карт на уроках  мистецтва.

У позакласній роботі підвищення рівня медіакультури  учнів здійснюється через:

 • анкетування «Діти і телебачення», «Я та Інтернет» – для визначення стану культури користування засобами медіа;
 • робота над медійними проектами («Молодіжна павутина»);
 • дослідницькі медіароботи («Засоби масової комунікації» , «Моделювання світу теленовинами провідних українських телеканалів»);
 • проведення фотоконкурсів серед учнів школи для формування вміння творчо використовувати медіазасоби;
 • участь учнів у різноманітних конкурсах і акціях з власними медійними продуктами інформаційно-просвітницького характеру, в ході яких учні розповсюджують буклети, календарі, брошури, які висвітлюють історію країни та рідного  села, розповідають про життя односельців;
 • випуск шкільної «живої газети».  «Жива газета» представляє собою серію коротких  виступів, кожне  з яких по своєму, розкриває зміст однієї, головної теми. «Жива газета» – це газета  тематична, кожен  виступ працює на одну центральну думку. Перший випуск нашої газети був проведений в рамках РМО вчителів біології і називався «Світ навколо нас». Цей випуск складався із декількох рубрик, які були присвячені  екологічним проблемам нашого села. В рамках предметного тижня географії відбувся випуск  «Географія на всі сто» з метою поглибити і розширити знання учнів отримані в курсі шкільної географії .  В лютому, до Всесвітнього Дня безпечного Інтернету,  відбувся випуск живої газети «Безпека у Всесвітній павутині», на сторінках якої були висвітлені проблеми Всесвітньої мережі. По закінченню випуску учасники «живої» газети розповсюдили глядачам брошуру «Бузпечний Інтернет».
 • гурткову роботу, яка також сприяє розвитку медіаграмотності школярів та надає учням можливість реалізувати власні здібності і уміння по створенню медіа продукту ( в школі працює гурток «Позиція»). Першочерговим завданням роботи гуртка є: напрацювання практичних умінь в царині сучасної медіакультури. На своїх заняттях гуртківці створюють інформаційно-просвітницькі ролики і фільми з питань навчання і виховання (фільм «Герої живуть поряд» , ролики з превентивного спрямування «Антиалкогольна соціальна реклама»;  медійний  профорієнтаційний проект «Крок до мрії»).

Робота з батьками реалізується через системну роботу школи, громадських організацій з батьками учнів, і передбачає організацію ряду заходів, зокрема, лекторіїв, круглих столів, батьківських зборів, всеобучів, перегляд і обговорення фільмів, поширення буклетів, листівок. Всі ці заходи  дають загальне уявлення про особливості мови мас-медіа та реальності, яку вони створюють. Провідна мета медіаосвіти батьків – обґрунтовано, системно демонструвати позитивні та патогенні впливи масової комунікації не лише на дітей, а й на самих батьків, стосунки в родині, показувати та вмотивовувати появу та особливості нових мас-медіа, їх соціокультурні перспективи та функції.

На сьогодні  постає нагальна потреба створення цілісної системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання, що охоплюватиме усі ланки загальноосвітньої школи з 1 по 11 класи та створення її неперервної вертикалі з метою розвитку в учнів усіх вікових категорій особистісної медіакультури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем.

Поширення практики інтеграції медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів. Напрацювання низки факультативних медіаосвітніх програм для молодших школярів та підлітків. Упровадження курсів медіаосвітнього спрямування та активізація роботи гуртків.