Урок 5 “Візантійський стиль”

Автор уроку: 

Тема:  «Візантійський стиль»

Мета:

 • навчальна: дати учням загальне уявлення про культуру Візантії; вивчати спадщину через пізнання культури наших предків;визначити роль архітектури та скульптури в житті людини, опанувати їх художньо-образну мову.
 • розвивальна: продовжити удосконалювати вміння і навики характеризувати художньо-образний зміст скульптурних та архітектурних творів, розвивати навички змістовного і послідовного викладу власних думок; продовжити розвивати образне і логічне мислення, уміння наводити приклади щодо характеристики Візантійського стилю; розвивати естетичний смак, здатність давати естетичну оцінку художнім творам; формулювати власні враження, отримані під час спілкування із мистецтвом, використовуючи спеціальну мистецьку термінологію.
 • виховна: виховувати прагнення до духовного збагачення, розширення кругозору, інтерес та необхідність спілкування з мистецтвом.

Ключові поняття: базиліка, храм, іконопис, мозаїка, темпера.

Ілюстративний матеріал:

 • Мозаїка. «Мойсей перед неспалимою купиною». Монастир св..Катерини;
 • Фреска Різдва Богородиці в церкві Іоакима і Анни (1304 р.) Монастир Студениця. Сербія;
 • Ікона Богоматері Толзька «На троні»;
 • Книжкова мініатюра «Трапезундського Євангеліє»;
 • Триптих Арбавіля.
 • Лувр. Париж; Соборо святого Марка. Екстер`єр.

Відеоряд:

  • Скрапбукінг – огляд мистецтва Середньовіччя та Візантії.

  • Собор Святої Софії в Константинополі.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація знань.

Слово вчителя

Вивчаючи всесвітню історію, давайте спробуємо згадати, що вам найбільше запам`яталося про таку державу як Візантія. Хто її очолював, хто допоміг розвивати цю прекрасну державу.

Вправа «Питання-відповідь»: учні діляться своїми попередніми знаннями щодо візантійського стилю, його мистецтва, характерних особливостей, цікавих історичних фактів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя:

Блискуча і своєрідна, найрозвиненіша в Європі держава, наступниця Риму. Ця держава розстелила свої кордони на Балканському півострові, в Малій Азії, Сирії, Палестині, Єгипті, частині Месопотамії, Західній Вірменії і Грузії, Херсонесі, на островах Кіпр і Крит. Це Візантійська імперія з серцем в місті Константинополь.

Візантія дала поштовх для розвитку світової культурної спадщини, свідками якої стало людство, яке і до сьогодні насолоджується неоціненними скарбами мистецтва і бере за приклад цю державу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

Друзі, сьогодні до нас на урок завітав геній-скрапбукінгу Артуро Петорі, який пропонує нам послухати його дивовижні історії, коли він подорожував Середньовічною Візантією.

Перегляд відео – https://www.youtube.com/watch?v=CDLzpeDeN9w [14].

 • Що вас вразило в подорожі Артуро?
 • Які пам’ятки культури вам найбільше сподобалися?

Диференційовано-групова робота

Слово вчителя

У нас є групи, яка спрацювали на випередження і підготували цікаві історії, щоб поділитися з вами. А тему своїх виступів вони називатимуть самостійно.

 1. Архітектори «Містозабудова»;
 2. Скульптори «Скульптура Візантії»;
 3. Художники «Живопис, книжкова мініатюра».

Додатковий матеріал для виступу архітекторів:

Слайди №2 – 5

 1. «Візантійська містозабудова»

Історія архітектури Візантії ділиться на три періоди: ранньо-візантійський (V – VIII ст.); середньо-візантійський (VIII – XIII ст.) і пізньо-візантійський (XIII – XV ст.).

До кінця існування візантійської імперії в ній продовжували жити традиції античного містобудування. Особливо це було виражено в Константинополеві. Дуже велике значення для візантійського міста мали оточуючі його могутні фортечні стіни, що обумовлено історичними передумовами життя Візантійської імперії, що постійно знаходилася під погрозою нападу варварів.

Можна затверджувати, що в рядових міських житлових будинках переважало вільне планування чисто утилітарного характеру. Система візантійського палацу являла собою розвиток звичайного житлового будинку. Найбільш видатні багаті будинки і палаци мали на фасадах, що виходять на головні вулиці, колонади, що несли перекриття над тротуарами [6; 10].

Софія Константинопольська (перегляд відео) [15]. 

Головним храмом всієї Візантійської імперії стала церква Святої Софії у Константинополі. Вона була побудована в 532 – 537 рр. зодчими Анфімієм із Трала та Ісідором з Мілета за часів правління імператора Юстиніана. Це найбільш грандіозний і найвидатніший твір візантійської архітектури. Собор Софії був головною будівлею Візантійської імперії і придворним храмом імператора [3; 9].

Додатковий матеріал для виступу скульпторів

Слайди 6 – 7

 1. «Скульптура»

Важлива роль у розвитку візантійської культури належить скульптурі, але так як православна церква вважала статую ідолом, релігійні вимоги сковували розвиток цього виду мистецтва. Скульптура втратила характерну для античності велич і тілесність. Заборонялися круглі пластичні зображення святих. В основному, скульптура у Візантії відображена в рельєфних іконах, різноманітних рельєфних капітелях і декоративній різьбі, особливо зі слонової кістки, до яких приєднуються золоті вироби. Найчастіше ці скульптурні твори прикрашалися рослинним орнаментом, але були й із зображенням тварин і людей. Найпоширенішими є біблійні сюжети, поряд з якими використовувався орнамент з виноградних лоз із включеними в нього фігурами тварин і птахів. Зі світських сюжетів перевага віддавалася зображенню імператорів [8; 13].

Додатковий матеріал для виступу художників:

 1. «Живопис» (слайди №8 – 13, перегляд ілюстрованого матеріалу)

Відмінні риси візантійського живопису — сухість і худорлявість форм тіла, занадто довга пропорція фігур, довгий тонкий ніс, мигдалеподібна форма очей, широкий, ніби танцюючий крок зі ступнями, незручні пози, часте використання золота. Кращий період візантійського живопису збігається із правлінням Юстиніана.

Італійський художник XV ст. Доменіко Гірландайо вважав, що мозаїчні твори — це картини, які пишуться для вічності. У IV—VI століттях улюбленою технікою монументального живопису та декоративно-ужиткового мистецтва Візантії була мозаїка, якою прикрашали стіни храмів, мавзолеїв, будівель. Вона робилася зі смальти, якій надавалася необхідна для візерунків форма.

Смальта (італ. — емаль) — кольорове непрозоре скло у вигляді невеликих кубиків або платівок, що використовувалося для виготовлення мозаїк у монументальному живопису, декоративно-ужитковому, в тому числі ювелірному мистецтві [5; 8].

Мозаїка булла орнаментальна, а також із зображенням святих, імператорів тощо. В орнаментальній мозаїці. використовувалися християнські символи, наприклад, виноград,    лоза — символи крові Христа, павич — символ вічного життя [3; 10].

 1. V. Узагальнення вивченого матеріалу
 • Поясніть особливості будови храмів у Візантії.
 • Що є характерною рисою візантійського живопису?
 • Чому у Візантії скульптура не була такою популярною як у Стародавній Греції?

VІ. Підсумок  уроку

а) Гронування

Учням необхідно об`єднатися в групи (по 2-3 учня) і на заздалегідь приготованих кружечках (гронах) написати:

 • Вид мистецтва (який вони наосліп витягнуть із «Чарівного мішечка»);
 • Найяскравіша пам`ятка культури;
 • Її історія, будова або характерні особливості створення.
 1. Вправа «Термометр»: (на дошці зображено термометр, кожен учень підходить до дошки і позначає на шкалі наскільки його вразила культура Візантійського стилю, її види мистецтва)

Слово вчителя

Друзі, давайте подякуємо нашому гостю Артуро Петорі за нову, цікаву техніку скрапбукінгу і за те, що так доступно все нам розповів!

VІІ. Домашнє завдання (на вибір).

1 група. Пропонуємо виконати творчий проект за темою: «Нас вітає Візантія» (бюлетень в програмі Microsoft Publisher або паперовому вигляді).

У цьому вам допоможе така структура побудови бюлетеня:

 1. Коротка історична довідка про Візантійську імперію.
 2. Вид мистецтва (живопис, скульптура, архітектура тощо) і зразки зображень пам’яток культури.

2 група. Пропонуємо створити і продемонструвати елементи Візантійського стилю в моді, презентуючи кожен костюм (театралізація).

3 група. Пропонуємо підібрати зразки світської та духовної музики часів Візантійської імперії.

Список використаних джерел

 1. Абрамович С. Культурологія : Навчальний посібник/ Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова,; Київський нац. торговельно-екон. ун-т, Чернівецький торговельно-екон. ін-т. -К.: Кондор, 2005. – 347 с.
 2. Антофійчук В. Культурологія: термінол. словник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — Чернівці : Книги-XXI, 2007. — 159с.
 3. Артемов В. В. Всемирная история: вопросы и ответы. – М.: Инфра-М, 1996. – 560 с.
 4. Ідзьо В. Візантійська культура та література в 4-15 ст. – Івано-Франківськ, – 2015, – с.51.
 5. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. проф. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 2-е вид., стереотип. – К.: Вища школа, 2000. – 326 с.
 6. Каждан А. Византийская культура. – М.1968.
 7. «Культура Византии» у трьох томах. Вид. “НАУКА”, М., – 1984, – 1989.
 8. Культурология / Под ред. А. Н. Марковой. – М.: Логос, 1999. – 350 с.
 9. Лихачева В. Искусство Византии. – М., –
 10. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник. – Львів: Каменяр, 1992. – 166 с.
 11. Удальцова В. Византийская культура. – М.1988.
 12. Українська та зарубіжна культура. – К.,2000.
 13. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. проф. М. М. Заковича. – К.: Знання, 2000. – с. 622.
 14. Скрапбукінг огляд мистецтва Середньовіччя та Візантії. https://www.youtube.com/watch?v=CDLzpeDeN9w
 15. Собор Святої Софії в Константинополі. https://youtu.be/FbSQoL6wDGA

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *