Урок 33 “Романтизм та реалізм в мистецтві”

Автор уроку: 

Тема: Романтизм та реалізм в мистецтві. Урок узагальнення знань.

Мета: перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів із характерними ознаками романтизму та реалізму в мистецтві;

розвивати вміння за ілюстраціями,  називати характерні стильові ознаки творів,  визначати стиль архітектурних будівель, за  наведеною характеристикою   визначати стиль скульптури; за зображеними шедеврами живопису називати авторів картин та визначати жанр; виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до різних видів мистецтва.

Тип уроку: комбінований, інтегрований, урок узагальнення знань.

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, комп’ютер, презентація до теми,  підручник для 8 класу Л.Кондратової.  

Хід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація до навчання.

Слово вчителя

О. С. Пушкін писав: «Час може йти собі вперед… але поезія залишається на одному місці. Ціль її єдина… навіть якщо висновки, праці, відкриття великих представників стародавньої астрономії, фізики, медицини застаріли і кожен день замінюються іншими — твори істинних поетів залишаються світлими і завжди юними». (слайд .2)

У відомого французького письменника XIX століття Віктора Гюго ця сама думка звучить так: «Наука безупинно йде вперед, перекреслюючи саму себе… Наука — сходинки. Поезія — змах крил. Шедеври мистецтва народжуються навіки. Данте не перекреслює Гомера…». (слайд .3)

Шедеври мистецтва… Ці слова відносяться звичайно не лише до поезії. Порівняно з наукою та технікою усе мистецтво перебуває у цьому розумінні на  привілейованому стані.

Історія мистецтва подібна до сходинок, які безупинно йдуть угору, де кожен щабель, виконавши свою функцію, поступається місцем наступному, а гірському хребту сяючі вершини якого, змагаючись одна з одною, створюють величну та непорушну в своїй красі панораму.

Можливо, хтось із вас заперечить цю думку і запитає: а як же прогрес, який рухає все вперед? Чи можна говорити про якісний прогрес у мистецтві?

Пропоную провести експеримент, а учасниками цього експерименту буде кожен із вас.

Мистецтво відображає епоху — і в цьому відношенні немає дзеркала більш досконалого і переконливого, ніж мистецтво.  Сьогодні ми розглянемо шедеври мистецтва романтизму та реалізму створені руками людини.

Актуалізація опорних знань.

Що таке романтизм? (слайд 4)

Романтизм – це особливий напрямок у літературі та мистецтві, який виник у першій чверті ХІХ століття. Він характеризується своєрідним зображенням ідеальних героїв та їх почуттів. Особливістю романтизму є відчуття хиткості світу та небувале розчарування у революції як такій.

Що таке реалізм? (слайд.5,6)

Реалізм – це особливий напрямок та стиль у літературі та мистецтві, який виник в ХІХ столітті. Своєю головною метою реалісти вважали правдиве відтворення наявної дійсності в її типових особливостях. Першим хто вжив термін «реалізм» був французький критик Жюль Шанфльорі.

Інтерактивна вправа «Кола Вена»

Романтизм і реалізм: спільне і відмінне

Спільні риси:(слайд 7)

 • Обидва напрямки розвивались в першій половині ХІХ століття
 • Вони мають спільний фундамент розвитку – історичну та естетичну ситуації
 • На першому плані – пізнавальна та виховна функції мистецтва
 • Тема бунтарства присутня в обох напрямах

Відмінні риси: (слайд 8)

 • Романтики абсолютизували творчу уяву письменника, а реалісти робили акцент на власному спостереженні за життям, досліджуючи його явища
 • Романтики тікали від реальності та буденності, а реалісти зображали конкретних людей та описували конкретні події
 • В романтизмі людина зображується як носій домінуючої пристрасті, а в реалізмі людина часто зображувалась у всій своїй «красі» — часом химерною, безглуздою, неосвіченою та ницою
 • Головний девіз романтиків – винятковим особистостям – виняткові обставини.
 • Кредо реалістів – типовим характерам – типові обставини

3.Оголошення теми й мети уроку. (слайд 9)

Вивчення нового матеріалу

Практичне завдання № 1 перегляд уривку із фільму «Стилі архітектури».

Розкажіть про свої враження від мистецтва минулого.

Назвіть шедеври архітектури, які найбільше вам сподобалися.

Практичне завдання № 2 «Визнач стиль архітектури».

Мета: визначити стиль архітектури за ілюстрацією. (Індивідуальна робота з ілюстраціями).

Додаток 1 (слайд .10)

Національний академічний Великий театр опери та балету Республіки Білорусь

Характерні риси реалізму в архітектурі:

 • простота і доцільність форми та композиції;
 • поєднання елементів різних стилів та напрямів(еклетика);
 • використання нових будівельних матеріалів(скло, сталь. залізо, залізобетон)

Додаток 2 (слайд 11)

Фуллер, Ч.Джонс. Комплекс будівель Парламенту в Оттаві. II пол. XIX ст. Канада

Неоготика або Псевдоготика — (тобто нова або ж псевдо готика) — напрямок в архітектурі, що сполучає елементи готики з ясними композиціями, що йдуть від класицизму. Частка «нео» – вказівка, що стиль виник на новому етапі розвитку архітектури кінця   XVIII-середини XIX ст. і є складовою частиною так званих історичних стилів.

Додаток 3  (слайд 12)

Палац образотворчих мистецтв (ісп. Palacio de Bellas Artes, Паласіо-де-Бельяс-Артес) — оперний театр в Мехіко, збудований із каррарського мармуру, відрізняється винятковою пишністю декору в стилях боз-ар і ар-деко.

Для будівель цього стилю характерні масивність форм, багатий декор із використанням ліплення, барельєфів, скульптури. Боз-ар – це стиль театрів, академій, банків, бібліотек.

Додаток 4 (слайд 13)

Й. Д.Магінніст. Бо́стонский коледж. Поч. XX ст. США

Неовізантійський стиль (або стиль Візантійського Відродження) — архітектурний стиль, для якого була характерна орієнтація на візантійське мистецтво VI–VIII століть. Найбільш часто використовувався задля релігійних і громадських будівель.

Практичне завдання № 3 «Визнач стиль скульптури»

Мета: визначити стиль скульптури за наведеною характеристикою (індивідуальна робота з ілюстраціями).

1.Властиві гуманізм, повернення до давньоримських джерел, дотримання законів перспективи і пропорцій.(Реалізм)

Додаток 5 (слайд 14)

П. Клодт.  Пам’ятник І. Крилову.

2.Характерні динамізм поз, експресивність  жестів, підкреслена театральність образів, зображення певного моменту якоїсь дії. (Готика)

Додаток 6 (слайд 15)

Зображення двох язичницьких філософів на християнському храмі свідчить про те, якого значення в той час надавали знанням. Піфагор і Аристотель символізують відповідно музику і діалектику, які входили до семи вільних мистецтв, що становили основу навчання.

3.Притаманні камерність, декоративність, естетизм, легкість і динамічність поз, інтимне трактування образу.  (Рококо)

Додаток 7 (слайд 16)

Скульптор Ян Плерш, Флора, Саксонський сад. Варшава.

4.Характерними є емоційна напруженість, патетичність,  громадянська спрямованість, реалістичність зображень у поєднанні з глибоким символізмом.(Романтизм)

Додаток 8 (слайд 17)

Антуан-Дені Шоде. «Гомер».

Практичне завдання № 4 «Визнач стиль живопису»

Мета: визначити стиль живопису,  назвати жанр та авторів картин (індивідуальна робота з ілюстраціями).

Додаток 9 (слайд18)

І.Рєпін. «Запорожці пишуть листа турецькому султану» (1880)

Стиль – реалізм, жанр – історичний.

Додаток 10 (слайд 19)

І. Айвазовський . « Дев’ятий вал». (1850)

Стиль – романтизм, жанр – марина.

Додаток 11 (слайд.20)

3.В. Пєров.  «Мисливці на привалі»(1871)

Стиль — реалізм, жанр – побутовий.

Додаток 12 (слайд 21)

І.Шишкін. «Корабельний  гай»(1889)

Стиль — реалізм, жанр – пейзаж.

Додаток 13 (слайд 22)

4.І.Шишкін, К.  Савицький. «Ранок в сосновому лісі».(1889)

Стиль — реалізм, жанр – пейзаж.

Додаток 14 (слайд 23)

Е. Делакруа «Свобода, що веде народ». 1830

Стиль – романтизм, жанр –  історичний живопис.

Додаток 15 (слайд 24)

В.Васнецов. «Богатирі» (1881)

Стиль –  романтизм,  жанр – міфологічне мистецтво.

 

Практичне завдання № 5 «Визнач стиль музичного та театрального мистецтва»

Мета: визначити назву стилю за характеристикою досягнень музичного та театрального мистецтва. (робота в парах).

1.Звернення до тем протесту насилля і пригноблення, ідея боротьби за звільнення, увага до людських почуттів, переживань внутрішнього світу людини; найпоширеніші жанри: опера, симфонія, оперета, балет, увертюра, сюїта, поема, камерна п’єса, романс, пісня тощо.

Додаток 16

2.Камерна музика: зародження нових жанрів фортепіанної мініатюри (експромт, фантазія); симфонічна музика: поява програмних симфонічних творів (програмна увертюра), розширення груп оркестру(духові, арфа); реформація опери: відмова від арій, дуетів, ансамблів з хорами, поява великих наскрізних вокально-симфонічних сцен, драматичних монологів, діалогів; вокальна музика: вокальні цикли пісень, романси, балади.

Додаток 17

3.Зображення сценічних персонажів близькими до реального життя, з реалістичною режисурою і постановкою; основи театру закладені ще античними греками та в епоху Середньовіччя, головна філософська сутність – предмети видимого світу існують незалежно від людського пізнання.

Додаток 18

4.Головним предметом сценічного мистецтва є людина, її душевний світ; набули поширення жива розмовна мова, стрімкий емоційний жест акторів, позбавлений навмисної балетної округлості і благородної величі; відмова від єдності, часу, місця й дії, пишних декорацій, декламацій та наспівів.

Додаток 19

Практичне завдання № 6 Створення власних шедеврів живопису в стилях романтизм та реалізм.

 Мета:  відтворити побут і життя людей різних епох за допомогою певних засобів виразності у малюнках.

Техніка виконання – акварель.

Практичне завдання № 7 «Віртуальна мандрівка до музеїв світу» – онлайн-тур найбільшими музеями світу з галереєю Google art Project за допомогою функції Street View https://www.google.com/culturalinst itute/project/art-project. (слайд 25)

Мета: проаналізувати  твори мистецтва під час подорожі.

Підсумки уроку, оцінювання

Сьогодні ми намагалися пригадати цікаві факти явища романтизму та реалізму в мистецтві. Це стало значним етапом в узагальненні знань, отриманих вами на уроках мистецтва. Ви виконали роботу; всі ваші напрацювання ми обов’язково обговоримо на наступному уроці. А тепер у нас залишається декілька хвилин на підведення загальних підсумків уроку.

Прийом « Рюкзак» (слайд 26)

Хто вирушає у подорож, той завжди збирає з собою необхідні речі у рюкзак. Завершуючи урок, давайте також зберемо наш рюкзак, щоб узяти в дорогу знання, уміння та настрій сьогоднішнього уроку.

Я знаю

Я вмію

Мій настрій _____ тому що

Тему «Романтизм та реалізм в мистецтві» необхідно вивчити тому, що

Учні зачитують свої враження та кладуть аркуш до рюкзака, який тримає вчитель

Домашнє завдання. (слайд 27)

Продовжити роботу над поповненням електронного  портфоліо шедеврами   мистецтва

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *