Урок 31 “Стиль реалізм у живописі,музиці й театральному мистецтві”

Автор уроку: 

Тема: Стиль реалізм у живописі,музиці й театральному мистецтві

Мета: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити з новими поняттями щодо теми уроку; розвивати образне мислення; осмислене сприйняття художніх творів; виховувати інтерес до різних видів мистецтва, творчості відомих митців, до історії розвитку видів мистецтва та індивідуального стилю митця.

Тип у року: комбінований

Обладнання: підручник для 8 класу Л. Г. Кондратової, комп’ютер, презентація, таблиця «Художники-реалісти», проектор

Хід уроку

 1. Організаційна частина
 2. Перевірка готовності до уроку
 • Актуалізація знань
 1. Вправа « Закінчи речення».
 • Реалізм-це…
 • Особливості реалізму в архітектурі …
 • Скульптурні твори реалізму, які мені запам’яталися – це
 1. Проблемна ситуація

Яких видатних представників реалізму ви знаєте? (слайд № 1)

 1. Оголошення теми і мети уроку:
 • Сьогодні ми продовжуємо роботу над темою «Стиль реалізм». Дізнаємося як розвивався цей стиль в живописі,музиці та театральному мистецтві.
 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Вступна бесіда

В образотворчому мистецтві реалізмом у вузькому значенні називають художній напрям, що виник у середині XX століття. Його зародження пов’язують із творчістю французького живописця Г. Курбе, який у 1855 р. відкрив у Парижі свою персональну виставку «Павільйон реалізму».(слайд № 2,3)

Реалістичний живопис поширився далеко за межі Франції. У різних країнах  він мав різні назви: В Росії – передвижництво, в Італії – веризм, в Австрії – гейдельберзька школа, в Америці – школа сміттєвого відра.

 • Пригадаємо, яких художників реалістичного стилю ви знаєте?
 1. Робота з підручником (ст. 246-247)

Визначення особливостей реалістичного живопису:

 1. достовірність,
 2. дослідження навколишнього світу,
 3. відтворення дійсності у часовому вимірі,
 4. критичність і максимум.(слайд № 4)

(Відповіді учнів супроводжуються слайдами)

 

 1. Знайомство з творчістю художників-передвижників

Товариство пересувних художніх виставок (скорочено передвижники)- творче об’єднання російських та українських художників в останній третині XIX ст.,що будувало свою діяльність на засадах кооперації

Передвижники своєю творчістю остаточно утвердили позиції реалізму в побутовому й історичному жанрах,портреті та пейзажі. Товариство утворилося в 1870 р. у Петербурзі за ініціативи І.Крамського, Г.М’ясоєдова з метою боротьби за демократичні ідеали.

До складу товариства входили: І. Рєпін, В.Суриков, В. Маковський, І. Прянишников, О.Саврасов, І. Шишкін, В.Максимов, К. Савицький, брати В. і А. Васнецови, А. Кунджі, В. Полєнов та інші. (слайд №5,6,7,8,9,10,11)

В творчості багатьох художників проявилися риси критичного реалізму.(слайд № 12,13)

 1. Ознайомлення з представниками музичного мистецтва реалізму

Головними представниками реалістичного напряму в музиці стали  Дж. Верді, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччіні, Л. Деліб, Ж.Бізе, композитори «Могутньої купки» та інші. (слайд № 15)

В Італії XX ст. найбільш масовим і демократичним жанром мистецтва була опера. Творчість італійського композитора Дж. Верді вважають вершиною реалізму в оперній музиці. У своїх творах він виразив протест проти насилля та пригноблення,пропагував ідеї боротьби за звільнення та об’єднання Італії. Реалістичні тенденції найяскравіше виражені в операх Дж. Верді «Аїда», «Отелло» та Фальстаф». Вони являють собою драми із неперервним розвитком дії, вільно побудованими сценами, плавними переходами від речитативу до монологу, від сольних номерів до ансамблів. Найважливішою рисою творчості композитора є злиття музики та драматичної дії, демократичної і людяності творів, у яких досить важливу роль відіграє не тільки гра акторів, але й оркестр. Видатними вокалістами того часу були А. Патті, Дж. Паста, І. Кольбран, М.Баттістіні, Л. Лаблаш та ін.

Італійські опери реалістичного спрямування започаткували нові принципи вокального та сценічного виконавства: драматичну виразність співу, яскраву акторську майстерність співака, історичного точність декорацій  і костюмів.

Наприкінці ХІХ  ст. в Італії зародився новий творчий напрям – веризм. Його послідовниками стали композитори Р. Леонкавалло, П. Масканьї, У. Джордано, Дж. Пучінні. В основі їхніх творів – правдиві сюжети, реалістичне зображення душевного стану простих людей, емоційно виразна музика, відсутності високої суспільної ідеї. Стиль виконавства – перебільшена експресія, сентиментальний надрив, гострий драматизм. Кращі твори напрямку – «Сільська честь» П. Масканьї, «Паяци» Р. Леонкавалло, «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні та інші.

У Франції значного розвитку досягла лірична опера, що вирізнялася інтимними темами та сюжетами, запозиченими з класичної літератури. Її характерними рисами були поетичність, демократична мова близька до міського фольклору, глибокий психологізм.

Вершиною реалізму в оперному мистецтві Франції стала опера Ж.Бізе «Кармен» (слайд № 16)

Саме Франція стала колискою нового музичного жанру – оперети.

Оперета (маленька опера) – музично-сценічна вистава, що поєднує монологічне та діалогічне мовлення з вокальною та інструментальною музикою, танцювальне мистецтво й естрадні танці.( слайд № 17)

Оперети пишуть на комічний сюжет, музичні номери в них коротші, ніж в операх, музика має легкий, грайливий характер. Родоначальники жанру – французькі композитори Ф. Ерве та Ж. Оффенбах.

 1. Робота в групах

І група – досліджують причини зародження «Могутньої купки»

ІІ група – ознайомлюють з видатними членами  «Могутньої купки»

ІІІ група – знайомить з творчістю П.Чайковського

ІV група – визначають жанри музики реалістичного спрямування.

Значну частину світової музичної спадщини ХІХ ст. складає творчість представників «Могутньої купки» (слайд № 18,19)

«Могутня купка»: М. Балакирєв, О. Бородін, М. Мусоргський, Ц. Кюї, М.Римський-Корсаков

«Могутня купка» зародилася на фоні революційних ідей та філософії матеріалізму,що проникли в усі види мистецтва. Більшість композиторів «Могутньої купки» записували і вивчали фольклор,використовували народні мелодії як у симфонічній, так і в оперній музиці.

 1. Театральне мистецтво

Основи реалістичного театру були закладені ще античними греками й розвинуті в епоху Середньовіччя. Реалістичні тенденції в театральному мистецтві найповніше проявились наприкінці XIX  та XX ст.

У Німеччині театральне мистецтво розвивалося стрімкими темпами. На сцені відомого Мейнингенського театру ставили п’єси Г. Ібсена, Г. Гауптмана та інших. Німецький театр був засобом для пропаганди ідей свободи та рівності.

Театральне життя Австрії славилось розквітом театрів передмість, що пов’язано із творчістю драматурга Ф. Раймунда. У другій половині значний вплив на театральне мистецтво країни здійснив «Бург-театр».

Італія прославилась розквітом жанру балету,що був заснований на традиціях античної пантоміми і культури народного танцю. Величезну популярність здобув театр Ла Скала зі своєю балетною школою.

7.Робота в парах

Опрацювати статтю на с. 255,визначити видатних композиторів та їх твори.

 1. Узагальнення і систематизація знань

 

 1. Заповнити таблицю «Художники-реалісти» (слайд №14)
Автор Ознаки творчості

 

 1. Мозковий штурм
 • Яких художників-реалістів ви знаєте?
 • Назвіть найвідоміші картини цих художників.
 • Видатні композитори « Могутньої купки».
 • Які всесвітньовідомі музичні твори композиторів-реалістів ви можете назвати?

 

 • Підведення підсумків уроку.
 • Реалістичне мистецтво – найдемократичніше мистецтво.
 • Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? (слайд № 21)
 • Які ваші враження від живопису, музичного та театрального мистецтва другої половини XIX-XX ст.?
 • Назвіть особливості музики реалізму.
 • Домашнє завдання

Підготувати проект на тему «Мистецтво реалізму»

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *