Урок 29 “Стиль романтизм у музиці, театрі й моді”

Автор уроку: 

Тема. Стиль романтизм у музиці, театрі й моді.

Мета.

 • Ознайомити учнів з новітніми жанрами романтизму в музиці; розглянути особливості музичного і театрального мистецтва романтизму;
 • Ознайомитися із творчість композиторів романтизму на прикладі їхніх творів;
 • Ознайомити із творчими досягненнями англійського театру, модними тенденціями того часу.
 • Розвивати вміння учнів надавати характеристику музичному образу твору, створювати ілюстрації до музичного твору, розрізняти на слух розвиток музичного образу, добирати відповідні малюнки до музики, надавати характеристику театральному твору.
 • Виховувати інтерес до музичного і театрального мистецтва романтизму та модних тенденцій того часу. (слайд. № 2)

Тип уроку: комбінований, урок поглиблення в тему, урок з елементами інтеграції.

Основні поняття для засвоєння: новітні жанри романтизму в музиці, особливості театрального мистецтва романтизму.

Теорія мистецтва для засвоєння: характерні риси музичного романтизму. Новітні жанри музичного мистецтва. Творчість композиторів романтизму. Театральне мистецтво романтизму. Англійський театр. Німецький романтизм. Модні тенденції.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Опитування про характерні особливості живопису доби романтизму, школи живопису, основні стильові відмінності у творчості живописців.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Як говорилось на минулих уроках, темою творчості романтиків усе частіше стає недосяжне гармонійне минуле або невідоме майбутнє. Романтики намагалися створити в мистецтві ідеальний і досконалий світ людських взаємин, протиставляли його недосконалому реальному світові.

Услід за класичним періодом у розвитку музичного мистецтва прийшов романтичний.

У музиці також приділялась пильна увага до внутрішнього світу людини, до її складних душевних переживань. Провідною стала тема особистої драми самотнього, невизнаного митця, тема мовчазної любові й соціальної нерівності.

Прослухаємо фрагмент музичного твору Дворжака «Слов’янський танець №2».

(слайд..№ 3). Проаналізуємо характерні особливості мелодії та визначимо стильові ознаки твору.

ІУ. Викладення нового матеріалу.

1.Музичне мистецтво романтизму. Вступне слово вчителя.

Музика цього стилю відрізнялася енергією, інтенсивністю і пристрасністю. Строгі музичні форми набували експресії та виразності. Музика романтизму – це звернення до людської душі, народної музики.

Композитори інших епох ніби передчували наближення романтизму. Приклади цього знаходимо у клавірній музиці Й.С.Баха, в опері «Дон Жуан» В.А.Моцарта, у деяких творах Л.В.Бетховена.

(Слухання фрагменту з опери Моцарта «Дон Жуан»).

Відео https://www.youtube.com/watch?v=93YJOkVVXJM

Розвиток музичного романтизму (друга чверть ХІХ ст.) пов’язаний із творчістю таких композиторів, як Ф Шопен (Польща), Ф Шуберт, Ф.Мендельсон-Бартольді,Р.Шуман, Р Вагнер (Німеччина), Ф Ліст (Угорщина), Г.Берліоз, Д.Обер,Дж. Мейсберг, Л. Герольд (Франція), В.Белліні, ранній Дж.Верді (Італія), О.Аляб’єв, М.Глінка (Росія) тощо.(слайд..№ 4)

Записати в зошиті!

Характерні риси в музиці романтизму:

 • Протиставлення ідеального світу та повсякденності;
 • Відображення проблем людини, її самотності та конфлікту зі зовнішнім світом;
 • Звернення до народної творчості, національної культури, історичного минулого;
 • Переважання національно-патріотичних і демократичних тем, теми любові до природи. (слайд..№ 5)

В епоху романтизму досягли розквіту новітні жанри: народно-побутова, фантастична і романтико-героїчна опери, балада, пісня, романс, танець, програмна симфонія, програмна концертна увертюра, симфонічна поема, концерті музично-драматичні твори, характеристичні фортепіанні п’єси, лірична фортепіанна мініатюра, камерні жанри.

(сл..№ 6)

Особлива увага романтиків була прикута до душевного світу людини, що підсилило роль лірики у їхніх творах. Розпочався пошук нових засобів емоційної виразності, щоб глибоко і проникливо розкрити багатий світ людських переживань, надати перевагу почуттям над розумом, підсилити інтерес до життя простих людей, перенісши акцент на народне мистецтво, побутову музику.

 1. Творчість композиторів – романтиків.

2.1. Франс Шуберт (слайд..№ 7)

(демонстрація портрета Франса Шуберта. Худ.В.А.Рідер)

Франс Шуберт – австрійський композитор, один із основоположників романтизму в музиці. Його мелодії щирі й задушевні, безпосередні та відверті. Найважливіше місце в творчості митця зайняла пісня для голосу та фортепіано, що стала новою художньою формою у концертній вокальній музиці. Експромти, сонати, фантазії Шуберта є доказом надзвичайно багатої уяви і гармонійної ерудиції.

Дванадцять опер та численні церковні твори Ф.Шуберта за його життя були не досить популярними. Він здобув визнання як пісняр, а майже всі його великі інструментальні твори вперше було виконано через кілька десятиліть після смерті. Справжню ж оцінку та масове визнання музика композитора отримала тільки у ХХ столітті.

Практична робота № 1. Музика Ф.Шуберта.

– Прослухайте «Вечірню серенаду» Ф.Шуберта та спробуйте дібрати картину, створену в добу романтизму, сюжет якої  співзвучний з цією музикою. Розкажіть про свої враження від музичного образу та поясніть вибір полотна. Що, на вашу думку, є спільними між ними?

2.2. Фредерік Шопен (слайд..№ 8)

Фредерік Шопен – польський композитор і піаніст. Музикою почав займатися досить рано: у вісім років вже концертував і мав неабияку популярність у Варшаві. Хлопчик з дитинства звик грати в темряві. Сідаючи за фортепіано, він неодмінно гасив свічки, бо  тільки так  міг налаштуватися на потрібний лад. Цю звичку Шопен проніс через усе життя. Улюбленим інструментом стало фортепіано, з яким він не розлучався ніколи.

(Демонстрація портрету Ф Шопена. Худ. Е.Делакруа)

Більшу частину свого життя композитор провів у Франції і дуже сумував за Батьківщиною. На запитання, яким словом визначається головний настрій усіх його музичних творів, Шопен відповів, що в його рідній мові є таке слово «жаль» , в якому прихована ціла гама почуттів. Такий багатогранний «жаль» забарвлює всі творіння композитора. Шопен – виконавець неодноразово дивував Париж. За словами Ф.Ліста, музика й гра Шопена викликали «почуття замилування, трепету, боязкості, що охоплює серце від спогляданні  надприродних істот, тих, кого не можеш розгадати, зрозуміти, обійняти».

На батьківщині друзі композитора вважали генієм, покликаним розкрити світу красу душі польського народу, через мистецтво прославляти його історію. За роки плідної діяльності митець написав чимало фортепіанних творів, серед яких – мазурки, полонези, вальси, сонати, прелюдії, експромти, скерцо, балади. Та найулюбленішим жанром серед багатьох поціновувачів таланту є вальси.

Практична робота №2. «Вальс у музиці й живопису» (слайд .№ 9)

– Прослухати вальс № 10 Шопена та розглянути репродукцію картини (с.123). спробуйте намалювати ілюстрацію до музичного твору, втіливши у своїй роботі образи, навіяні музикою. Техніка виконання – акварель.

(Перегляд ілюстрації В. Первунинського «Віденський вальс») (слайд..№ 10)

2.3. Творчість Ф.Мендельсона. (слайд..№ 11)

(Демонстрація портрета Ф. Мендельсона-Бартольді)

Фелікс Мендельсон – німецький композитор єврейського походження,  піаніст, органіст, диригент, голова художнього напряму «Лейпцизька школа». Музика Мендельсона вирізняється прагненням до ясності й урівноваженості; У творчому доробку композитора – опери, кантати, ораторії, концерти, камерні твори, твори для органа, симфонічного оркестру, програмної концертної увертюри, жанру «пісні без слів».

Практична робота № 3 «Малюємо музичний образ» (слайд..№ 12)

Відео. https://www.youtube.com/watch?v=Y4i4sgPrrtY

 • Прослухати уривок із концертної увертюри до комедії В.Шекспіра «Сон у літню ніч» (зміст цієї увертюри налічує 11 номерів; один із них – весільний марш, відомий усьому світові). Розглянути репродукцію картини (ст.232).
 • Спробувати створити ескіз під назвою «Сон у літню. ніч». Техніка виконання – акварель.

(Перегляд ілюстрації Дж.Патон. «Примирення Оберона і Тітанії») (слайд..№ 13)

2.4. Творчість Ф.Ліста

(Демонстрації портрета Ф.Ліста) (слайд..№ 14)

Ференс Ліст – угорський композитор, піаніст, педагог, диригент, публіцист, представник музичного романтизму, засновник угорської композиторської школи. Ф.Ліст – перший піаніст, який виступав із сольними концертами, котрими заслужив визнання як професіоналів, так і широкої публіки. Запису гри піаніста, на жаль, не збереглося. Одночасно композитор був відомий своєю благодійністю: допомагав жертвам стихійних лих, сиротам, учив безкоштовно талановитих студентів, сприяв фонду пам’яті Бетховена, пожертвувавши значні кошти на відкриття консерваторії в Будапешті.

Ліст був автором хорової, вокальної, фортепіанної та симфонічної музики, а також писав органну музику. Основний принцип творчості Ліста – програмність. Ліст зробив мистецтво більш доступним для слухачів, а його фортепіанний стиль відкрив нову еру в історії піанізму.

Практична робота № 4. «Музика Ф.Ліста» (слайд..№ 15)

– Прослухати твір Ф.Ліста «Кампанелла» й охарактеризувати художній образ, утілений композитором. Що ви уявляєте, слухаючи цю музику?

2.5. Творчість Р.Вагнера

Ріхард Вагнер – німецький композитор, диригент, музичний теоретик, письменник-публіцист. Особливу увагу у своїй творчості приділяв опері, у якій став реформатором, відмовився від арій, дуетів, ансамблів з хорами і замість них увів великі наскрізні вокально-симфонічні сцени, драматичні монологи й діалоги. Увертюри Вагнер замінив прелюдіями – короткими музичними вступами до кожного акту. Починаючи з опери «Лоенгрін» такі прелюдії виконували не до відкриття завіси, а вже на відкритій сцені.

(Демонстрація портрета Р.Вагнера) . (слайд .№ 16)

Р.Вагнер реформував і склад симфонічного оркестру:  створив цілком новий квартет туб, увів басову трубу, контрабасовий тромбон, розширив струнну групу, додавши шість арф, а в опері «Перстень Нібелунгів» використав четвертий склад духової групи з вісьмома валторнами. В операх Вагнера присутня складна система лейтмотивів, кожен з них виступає як стисла музична характеристика конкретного персонажа.

Практична робота № 5 «Музика Вагнера» (слайд .№ 17)

 • Прослухайте лейтмотив «Політ валькірій» з опери «Валькірія» Р.Вагнера. які інструменти виконують головну партію? Простежте за розвитком мелодії.
 • Розгляньте репродукцію картини (с.234). розкажіть про свої враження від музики Вагнера та твору художника. Що між ними спільного?

П.Арбо. «Дике полювання. (слайд..№ 18)

 1. Театральне мистецтво романтизму.

Театральне мистецтво романтизму формувалося під впливом визвольних рухів (10-30-х р.р. ХІХ ст.), тому головним його змістом став протест проти несправедливості існуючого ладу. Театр романтизму породив цілу плеяду видатних акторів: П.Мочалов (Росія),Е.Кін (Англія), Л.Деврієнт (Німеччина), Г.Модена, А.Рісторі (Італія), П.Бокаж, М.Дорваль, А.Леметра (Франція), Г.Егреші (Угорщина). Їхня творчість принесла в театральне мистецтво героїчний пафос, культ сильної, вільної особистості, революційно-демократичні, національно-визвольні ідеї. Новий тип героя – борець за свободу і справедливість. Людина в мистецтві романтизму завжди трагічна: вона не сприймає дійсність, перебуває у дисгармонії з собою, вона – бунтар і жертва. (слайд ..№ 19)

Романтизм у театрі пов’язаний з іменами Дж.Байрона, П.Шеллі, В.Гбго, А.де Мюссе, Г.Гейне, А.Міцкевича, О.Пушкіна, М.Лермонтова. (слайд..№ 20)

Записати в зошиті! (слайд..№ 21)

Характерні риси театрального мистецтва романтизму:

 • Головний предмет сценічного мистецтва – людина, її душевний світ, правда почуттів, продиктована протестом проти дійсності;
 • Жива розмовна мова замість декламації та наспівів;
 • Стрімкі емоційні жести акторів, позбавлені навмисної балетної округлості й благородної величі;
 • Відмова від єдності часу, місця і дії та прагнення до національної самобутності, інтерес до національних традицій, історії.

Найвідомішим драматургом і теоретиком театру того часу був Віктор Гюго. Основні  риси його світогляду: боротьба за справедливість, захист усіх принижених і проповідь гуманізму.(демонстрація портрету Віктора Гюго) (слайд..№ 22)

Численні твори Гюго були насичені новими героями, які живуть в атмосфері боротьби. Письменник висловив думку про новий театр, про зв’язок розвитку літератури з розвитком історії людства. Він один із перших зображував у своїх п’єсах нетипового героя, робив акцент на подіях, а місце дії змінював по актах.

Однією із характерних рис театрального життя Франції було існування двох груп театрів: привілейованих, які користувалися підтримкою уряду, та бульварних, не пов’язаних жодними традиціями, канонами, з орієнтацією на широке коло глядачів. Бульварні театри були творцями нової драми. Актори вважали  головним мистецтвом емоційну гру і старалися донести до глядача живу душу своїх героїв.

Відео. В.Гюго «Отверженные» – фрагмент https://www.youtube.com/watch?v=GWiikM8PgEg

 1. Англійський театр. (слайд ..№ 23,24,25)

Англійський театр виник наприкінці 18 століття, коли в країні панували репресії, політичні протести. Романтизм в Англії, як і в інших країнах, складався з двох течій: революційного романтизму та романтизму консервативного.

Досягненням англійського театру став гуманізм. У той час значну увагу приділяли творчості В.Шекспіра. В акторському мистецтві представником романтизму був Едмунд Кін – бунтар і безкомпромісний митець.

(демонстрація портретів Дж.Г.Байрона)

Найвидатніший драматург того часу – Джордж Гордон Байрон, чия творчість наповнена войовничим гуманізмом, спрямована на захист людини та її прав, проти будь яких фори гніту і насильства. Він – творець філософсько-романтичної драми.

 1. Німецький театр. (слайд..№26)

Підґрунтя для німецького романтизму значною мірою підготував рух «Буря і натиск». Німецькі романтики боролися проти впливу французького класицизму, прагнули до створення національного німецького театру, який виражав би дух німецького народу, сприяв зростанню національної свідомості та патріотичних почуттів.

Німецький театр того часу представляли Август Вільгельм Шлегель (теоретик, творець «шекспірівського культу»), Генріх фон Клейст, Ернст Теодор Амадей Гофман та Людвіг Йоганн Тік.

 1. Модні тенденції романтизму. (слайд..№ 27 – 31)

Після 1815 року чоловічий одяг звільнився від вимог придворного церемоніалу, зникли перука, напудрене волосся, трикутних капелюх, мереживне жабо і манжети. У моду ввійшли довгі штани, фрак, циліндр. Одяг для чоловіків шили із простих шерстяних тканин. Прикрасами слугували шпилька у краватці та годинник у кишені. Так формувався тип «лондонського денді» (Дж.Байрон).

У 1820-1840 роках чоловічий костюм тяжів до помірно-яскравих тонів. Виділялися комір та манжети. Романтична доба ввела у моду вільно зав’язану чорну краватку та, разом із циліндром, м’який фетровий капелюх.

У жіночому одязі з’явилася блуза. Лінію талії підкреслювали корсетом і широкими рукавами. Збільшилося декольте, стало модним оголювати плечі. Складні зачіски прикрашали стрічками, квітами, бантами; повернулося захоплення коштовностями. Мода доби романтизму підкреслювала індивідуальність «недержавної людини», звільненої від умовностей.

ІУ. Узагальнення вивченого матеріалу. (слайд № 32)

 1. Розкажіть про свої враження від мистецтва стилю романтизм.
 2. Які особливості музики цього стилю вам запам’ятались?
 3. Назвіть прізвища видатних композиторів та їхні заслуги .
 4. Які нові музичні жанри з’явились в епоху романтизму? Назвіть їх.
 5. Музика якого композитора вразила вас найбільше?
 6. Що ви запам’ятали про театр романтизму? Хто був новим героєм театру?
 7. Які драматурги заклали основу театрального мистецтва того часу?
 8. Розкажіть про модні тенденції, характерні для стилю романтизм?

Перегляд відео презентації «Музика і романтизм»

https://www.youtube.com/watch?v=6grBVZt2JzE

У. Підведення підсумків уроку.

УІ. Домашнє завдання. Створіть електронну презентацію на тему «Музика романтизму», «Театр романтизму» (на вибір).

Список використаних джерел

 1. Гриценко В.. Людина і культура: Навч.посібник для учнів ст.класів загальноосвітніх закладів. – К.:Ли–ідь, 2000. – 368 с.,іл..
 2. История европейской культуры: Учеб.пособие / Авт.-сост. А.В.Пустовит. – К.: МАУП,2002. – 344 с.
 3. Кондратова Л.Г.. Мистецтво. Конспекти уроків. Навчальна книга – Богдан.
 4. Могілей І.В..,.Власенко І.М. Педагогічна практика з художньої культури в загальноосвітній школі: теоретичний та прикладний аспекти. – Кривий Ріг:КДПУ, 2008. – 144 с.
 5. https://www.youtube.com/watch?v=93YJOkVVXJM
 6. https://sites.google.com/site/evropejskamuzicnakultura/vidatni-kompozitori—romantiki
 7. . https://www.youtube.com/watch?v=Y4i4sgPrrtY
 8. http://narodna-osvita.com.ua/5994-stil-romantizm-v-muzic-teatr.html
 9. https://www.youtube.com/watch?v=GWiikM8PgEg
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6grBVZt2JzE

 

 

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *