Урок 27 “Стиль романтизм”

Автор уроку: 

Тема. Стиль романтизм.

Мета.

 • Розкрити учням поняття «романтизм» у мистецтві, його філософську основу;
 • Розглянути етапи розвитку романтизму в історії мистецтва, ознайомити із характерними рисами архітектурних напрямів романтизму, розглянути приклади застосування наполеонівського ампіру в скульптурі романтизму, ознайомити із різновидами скульптури та особливостями скульптурного оформлення будівель та замків цього стилю.
 • Розвивати вміння учнів проводити індивідуальну роботу з ілюстрацією, досліджувати та порівнювати зображення невізантійського собору із візантійськими храмовими спорудами, аналізувати скульптурні портрети доби романтизму, порівнювати скульптурні зображення стилю романтизм із відомими шедеврами інших стилів та знаходити спільні та відмінні риси між засобами виразності, надавати характеристику художньому образу творів мистецтва.
 • Виховувати інтерес до мистецтва романтизму, інтерес до творчості видатних архітекторів та скульпторів доби романтизму. (слайд .№ 2)

Тип уроку: комбінований, урок введення в тему, урок з елементами інтеграції.

Основні поняття для засвоєння: стиль романтизм, неоготика (псевдоготика), невізантійський історизм, наполеонівський ампір.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бліц-опитування про основні характеристики стилів, які вивчались протягом ІІ семестру.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

 1. В другій половині ХVІІІ ст. в суспільстві загострюються суперечки в суспільстві щодо абсолютистського ладу, віра в розумність монархії похитнулась, відбувається переоцінка попередньої культурної спадщини. Виникала нова епоха, яка відмовилася від постулатів класицизму й значною мірою змінила мистецтво. Це була епоха романтизму. (слайд .№ 3)
 2. Перегляд відео «Епоха романтизму»

(https://www.youtube.com/watch?v=le7k5xUNg7E)

ІІІ. Новий матеріал для засвоєння.

 1. Вступне слово учителя. Романтизм.

Романтизм став реакцією суспільства на Велику Французьку революцію – її гасла «Свобода, рівність, братерство!» залишились недосяжними. Не маючи можливості змінити світ на краще, люди відвертались від дійсності у світ художньої вигадки, яку протиставляли реальності. Відкидаючи й заперечуючи повсякденне життя, романтики створюють образ «надзвичайного героя в звичайних обставинах».  В усіх видах мистецтва романтики заперечували будь-які канони й правила і ставили понад усе самовиявлення особистості. Традиційна критика досить скептично оцінювала прояви оригінального авторського світосприйняття.

Наприкінці 18 ст. в Німеччині, Великій Британії та Франції виникає новий ідейний рух у літературі та мистецтві – романтизм. Згодом він поширився в Російській імперії, Польші та Австрії, а з середини 19 ст. охопив інші країни Європи, Північної та Південної Америки.

Назва течії «романтизм» виникає від співзвучних слів різних мов. Характерними ознаками романтизму є відмова від суворої нормативності в художній творчості, заперечення раціоналізму, що панував у добу Просвітництва, акцент на почуттях та внутрішніх переживаннях людини;

увага до особистості, її індивідуальних рис. Романтизм найбільш поширився на сфери духовної культури: літературу, музику, театр та образотворче мистецтво. Розвиваючись в багатьох країнах, романтизм всюди набув яскраво виражених національних рис. (слайд № 4)

 1. Робота з ілюстрацією К.Д.Фрідріх «Мандрівник над морем туману».

Розглянемо ілюстрацію картини Каспара Давида Фрідріха «Мандрівник над морем туману» (написана у 1818 році, зберігається у Гамбургзі). Картина виконана в романтичному стилі та стилі самого художника. (слайд № 5)

Опис картини:

На передньому плані молода людина стоїть на скелястому обриві, повернувшись спиною до глядача. Він загорнутий в темно-зелене пальто і затискає тростину у правій руці.  Вітер здіймає його волосся, мандрівник дивиться на ландшафт вкритий товстим морем туману. З туману видніються гірські гребні, а по центру стоїть сам мандрівник. Він стоїть над цим нескінченим морем туману та вершинами гір.

 • На які роздуми надихає нас ця картина?
 • Що може символізувати образ мандрівника на цьому фоні?(роздуми та відповіді дітей).

Записати в зошиті!

Романтизм  (від фр. romantisme) – напрям у мистецтві, який виник наприкінці 18  – на початку 19 століття. Його представники боролися проти канонів класицизму, висували на перший план інтереси особи та її почуття і використовували у своїй творчості історичні та народно-поетичні теми. (слайд № 6)

Філософську базу романтизму заклав німецький філософ Фрідріх Шеллінг. Романтизм призвів до формування романтичного світогляду та романтичного стилю в усіх видах мистецтва, надав митцям можливості для прояву творчості, став поштовхом для розвитку історичної та філологічної наук, звільнив літературу від обов’язкових правил трьох єдностей і зумовив виникнення нових літературних жанрів – балади, ліричної пісні, романсової лірики, історичних романів і драм. (слайд .№ 7)

Записати в зошиті!

Характерні риси стилю романтизм:

 • Синтез видів та жанрів мистецтва;
 • Відмова від суворих норм і правил у художній творчості;
 • Створення передумов для прояву індивідуальності, втілення ідеалу митця;
 • Тяжіння до символіки, демонстративної умовності форми;
 • Центр художньої системи – особистість, головний конфлікт – особистості й суспільства;
 • Захоплення фольклором та історизмом.(слайд № 8)
 1. Архітектура романтизму.

В архітектурі романтизм не виробив єдиного стилю, а представляв собою сукупність «романтичних» рис і появу нових напрямів архітектури: в Британії – це неоготика, в інших країнах – романтичний історизм, неогрецький, неовізантійський та інші напрями. (слайд № 9)

Записати в зошиті!

Історизм – архітектурний напрям, заснований на змішуванні елементів раніше домінуючих архітектурних стилів, що виник наприкінці 19 століття.(слайд  № 10)

 1. Перегляд ілюстрації. І.Штейндль. Будинок парламенту Угорщини)

Будинок парламенту Угорщини — резиденція угорського парламенту на березі Дунаю в Будапешті. У архітектурі будівлі в дивовижний спосіб переплелися неоготичні елементи на зразок  Лондонського Вестмінстерського палацу та впливи  Паризького  бозару. Будівля угорського парламенту є найбільшою в країні . Задум звести будівлю угорського парламенту виник відразу після об’єднання  Буди та Пешту в 1873 році. Конкурс на найкращий проект виграв відомий ентузіаст неоготики Імре Штейндль. (слайд..№ 11)

 

Записати в зошиті!

Неоготика, або псевдоготика – напрям в архітектурі, що характеризується поєднанням елементів готики зі строгими композиціями класицистичного будівельного мистецтва. Виник  в кінці 18 – середини 19 століття і є складовою частиною так званих історичних стилів.(слайд .№ 12)

 1. Перегляд ілюстрацій:
 • Т.Фуллер, Ч.Джонс. Комплекс будівель Парламенту в Оттаві.
 • Вгорі: Центральний корпус парламенту Канади на Парламентському пагорбі. Ліворуч: Військовий меморіал. Праворуч: Національна галерея Канади.
 • Знизу: канал Рідо і готель «Шато-Лорьє». (слайд № 13)
 • А. Лангер. Маріацький костел (церква непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії).
 • Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці(інші назви Маріацький костел, один з найбільших і найважливіших, після Вавельського кафедрального собору, костелів Кракова, який від 1862 року має статус малої базиліки. З вищої вежіцього храму що години традиційно виконується на трубі спеціальний сигнал — хейнал, що раніше слугував сигналом точного часу. (слайд № 14)
 • Й.Д. Магінніс. Бостонський коледж.

Займає 31-е місце в рейтингу «America’sBestColleges 2013: NationalUniversities» – списку кращих вищих навчальних закладів США.  Також займає 8 сходинку в списку найпопулярніших коледжів США, в які подають заяви випускники шкіл, а батьки випускників поставили коледж на 6 сходинку установ куди вони хотіли б відправити своїх дітей. (слайд..№ 15)

Записати в зошиті!

Неовізантійський напрям – архітектурний напрям, для якого була характерна орієнтація на візантійське мистецтво 6-8 століть. Найчастіше використовувався для зведення культових і громадських будівель. Зародився у 1840-х роках у Західній Європі та досяг свого піку в останній чверті 19 століття у Російській Імперії. (робота в зошиті)

(слайд № 16)

 1. Перегляд ілюстрацій:

О.Померанцев. Храм-пам’ятник Св.Олександра Невського

Храм Св.Олександра Невського, кафедральний собор патріарха Болгарської православної церкви, зведений у невізантійському стилі за проектом учнів італійських архітекторів Олександра Померанцева. Храм розташований у центрі Софії на площі Олександра Невського  і є своєрідною візитівкою столиці Болгарії. Фасад собору облицьований білим каменем, вхідні двері зроблені з дуба, а куполи позолочені. (слайд..№ 17)

 1. Практична робота № 1. «Неовізантійський собор»

(Розглянути зображення собору, спорудженого в неовізантійському стилі (В.Косяков. Морський Нікольський собор. (неовізантійський стиль ст..125) (слайд ..№ 18)

Порівняти архітектуру цього храму з візантійськими культовими спорудами.(Церква ПанангіяХалкеон) (слайд ..№ 19)

 1. Типи новітніх споруд

Поява нових будівельних матеріалів та винайдення ефективних способів з’єднання металевих конструкцій (Англія, Франція) сприяли виникненню складних архітектурних форм, силуетів та композицій, основою для яких стала готика.

Довжина першого чавунного моста, зведеного в Англії 1779 р. через річку Северн, становила лише 30 м, а вже наприкінці століття з’явилися мости завдовжки понад 70м. чавун почали використовувати і під час будівництва каркасів для споруд, а у 80-х роках 18 ст. досить поширеними стали чавунні конструкції соборів.

У садово-парковій архітектурі часів романтизму домінують штучні водойми та водоспади. Будівлі оточують альтанки, арки, стилізовані під старину веж із перевагою пастельних тонів. В інтер’єрах увагу приділяють фольклорним формам і природним матеріалам – дикому каменю, необтесаному дереву тощо.(Т.Ф.Прітчард. Залізний, або Чавунний міст.) (слайд..№ 20)

 1. Скульптура романтизму.

Для скульптури доби романтизму характерними є пошуки нових засобів виразності, емоційна напруженість композицій. Найбільш сприятливі умови для розвитку пластичного мистецтва склалися у Франції. Поштовхом для цього стала кампанія з будівництва тріумфальних і суспільно значущих споруд, бурхливий розвиток торгівлі попри війни та революції, практика всесвітніх виставок, на які зважилась буржуазія, переконана у власні могутності. Так, скульптор Ежен Гійом у 1867 році виконав замовлення на сім погрудь Наполеона Бонапарта в різні періоди його життя – від юності до поразки в політичний кар’єрі.

Скульптура у Франції 19 ст. розвивалася під сильним цензурним і політичним тиском. Наприкінці 18ст. особливою популярністю користувався майстер скульптурного портрета Жан-Антуан Гудон, який працював на замовлення вищих сановників, деяких діячів революції та нової військової аристократії Наполеона І.

На початку 19ст. у скульптурі утвердився наполеонівський ампір – пафосний, офіційний   доволі символічний стиль, у якому творили Антуан_Дені Шоде, П’єр Картельє, Жозеф Шинар. Митці отримували замовлення на оздоблення тріумфальних арок, виготовлення бюстів військових і державних діячів та численних офіційних портретів диктатора Наполеона. (слайд..№ 21)

Записати в зошиті!

Характерні риси скульптури романтизму: емоційна напруженість, патетичність, громадська спрямованість, реалістичність зображень у поєднанні з глибоким символізмом.

Різновиди скульптури: бюст, статуя (пам’ятник), рельєфи (барельєф, горельєф, контррельєф), скульптурне оздоблення будівель.(слайд.. № 22)

 1. Перегляд ілюстрацій:(слайд..№ 23 – 28)
 • А.Д.Шоде «Наполеон-законодавець»
 • Жозеф Шинар «Карабінер»
 • А.Д.Шоде «Гомер»
 • Ф.Рюд «Жанна д’Арк»
 • Франсуа Рюд «Марсельєза»

Це цікаво знати!!!

Знаменита скульптурна група Франсуа Рюда «Марсельєза» стала як головним твором самого митця, так і визначним зразком  французької монументальної пластики 19 століття. Скульптор зобразив драматичну сцену героїчного пориву всього народу Франції, що піднявся на захист своєї країни і здобутків революції.

 • Д.д’Анже «Скульптурна група для фронтону Пантеона»

Це цікаво знати!!!

Фронтон знаменитого Пантеону в Парижі прикрашений скульптурною групою, в центрі якої – алегорія Батьківщини. Вона увінчує видатних людей лавровими вінцями, які їй простягає Свобода, а Історія записує їхні імена. Напис на фронтоні гласить: «Славетним людям – вдячна Батьківщина».

 1. Практичне завдання №2 «Скульптурний портрет доби романтизму».

(слайд .№ 29 – 31)

Розгляньте скульптурні портрети доби романтизму (Ф.Ж. Бозіо «Король Франції Карл  Х», Жак Луи Давид, «Портрет мадам Рекамье», Ж.Б.Дебе «Барон АнтуанЖан Гро» с.218). твори якого стилю вони вам нагадують? Поясніть, чому?

Це цікаво знати!!!

У другій половині 18 – першій половині 19 зародилася академічна школа російської скульптури, представлена плеядою видатних майстрів. Патріотичний пафос, велич і класична ясність образів – ось характерні риси творчості Ф.Шубіна, І Мартоса, С.Піменова та інших.

Російський скульптор П.Клодт став відомим завдяки своїм композиціям і зображенням коней.( П.Клодт. Нарвськітриумфальні ворота. П.Клодт. Четверта композиція із серії «Приборкувачі коней») (слайд. № 32-33)

ІУ. Узагальнення вивченого матеріалу. (слайд № 34)

 1. Назвіть визначальні риси стилю романтизм у мистецтві.
 2. Які напрями архітектури романтизму інтегрували у собі засоби виразності інших століть?
 3. Розкажіть про свої враження від архітектури неоготики, невізантійського напряму та романтичного історизму.
 4. У чому проявилась новизна архітектури даного стилю?
 5. Назвіть характерні особливості скульптури романтизму.
 6. Які шедеври стилю в архітектурі та скульптурі вам запам’яталися найбільше і чому?

У. Підведення підсумків уроку.

УІ. Домашнє завдання.

 1. Підготувати електронну презентацію «Архітектура та скульптура епохи романтизму».
 2. За бажанням створіть ескіз будівлі в стилі романтизм,яка вас найбільше вразила. Техніка виконання – олівець.

Список використаних джерел

 

 1. Гриценко В.. Людина і культура: Навч.посібник для учнів ст.класів загальноосвітніх закладів. – К.:Ли–ідь, 2000. – 368 с.,іл..
 2. История европейской культуры: Учеб. пособие / Авт.-сост. А. В. Пустовит. – К.: МАУП,2002. – 344 с.
 3. Кондратова Л. Г.. Мистецтво. Конспекти уроків. Навчальна книга – Богдан.
 4. Могілей І. В..,.Власенко І. М. Педагогічна практика з художньої культури в загальноосвітній школі: теоретичний та прикладний аспекти. – Кривий Ріг:КДПУ, 2008. – 144 с.
 5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
 6. http://narodna-osvita.com.ua/5993-stil-romantizm-u-zhivopis.html
 7. http://pidruchniki.com/19040314/literatura/ponyattya_romantizmu_osnovni_etapi_rozvitku_techiyi_romantizmu
 8. https://www.youtube.com/watch?v=le7k5xUNg7E

 

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *