Урок 26 “Українські пам’ятки класицизму. Урок узагальнення знань”

Автор уроку: 

Тема:Українські пам’ятки класицизму. Урок узагальнення знань.

Мета:

Перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів з характерних ознак стилів бароко, рококо та стилю класицизм.

Розвивати вміння називати характерні стильові ознаки творів за ілюстраціями, виконувати тестові завдання.

Виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до різних видів мистецтва.

Тип уроку: комбінований, урок перевірки й оцінювання знань.

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, комп’ютер, презентація

Хід уроку.

І. Організація уваги учнів. Оголошення теми та мети уроку. (слайд №1, №2)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Мотивація до навчальної діяльності.

ІV. Новий матеріал для засвоєння. Розповідь про українські пам’ятки Класицизму.

Шедеври класицизму в архітектурі України (слайд №3)

Кінець ХVІІІ – поч. . ХІХ ст. характеризується в українській архітектурі значним зростанням обсягу будівництва, поширенням нового стилю – класицизму. Спорудам того часу  притаманні світлі барви, стримані й чіткі архітектурні форми, відсутність пишного оздоблення. Основними ознаками нової архітектури були імпозантність і урочистість.

У своїх кращих зразках мистецтво класицизму несло важливі естетичні і виховні функції. Урочиста простота будинків, площ, вулиць зовні ніби підпорядковані, геометрії, несла в собі глибокі емоційні імпульси. розвиток архітектури великою мірою зумовлюється прогресом будівельної техніки. В цей час поступово впроваджуються в будівництво металеві конструкції, проте, як і раніше поширене було дерев’яне будівництво.

В розвитку класицизму можна визначити три етапи: становлення стилю, зрілість і занепад. (слайд №4)

Архітектура першого етапу відзначається переходом від барокко до класицизму, пошуками нових засобів художньої виразності, й новим підходом до ансамблевої забудови. За часів класицизму набуває значення відкритий характер композиції ансамблів площ, вулиць і окремих комплексів.

Основним досягненням другого етапу було створення великих ансамблів, а в архітектурі – застосування декоративного мистецтва для втілення значних художніх задумів

На третьому етапі поширилося багатоповерхове будівництво, зростали промислові підприємства, учбові заклади. Занепад класицизму виявився також у відході від творчого розуміння й використання форм античності у пануванні канонів і штампів, у прояві електризму.

Яскравими взірцями стилю класицизм на українських землях є храми (слайд №5) (Спасо-Преображенський собор у Новгороді-Сіверському, дзвіниця Успенського собору в Харкові), палаци козацької старшини (палаци К.Розумовського в Батурині, Яготині, Глухові; палац графа Завадовського в Ляличах; палац і церква Кочубеїв у Диканьці), будівля Київського університету.

На початку ХІХ ст. поширився стиль ампір, характерний для Контрактового дому в Києві, театру в Одесі, Собору Різдва на Подолі(слайд №6).

У класицистичному стилі побудована церква Миколи Набережного на Подолі та ротонда фонтана «Самсон» у Києві (слайд №7), багато будівель Львова, Чернівців, інших українських міст.

А зараз, діти, ми з вами вирушимо в подорож пам’ятками скульптури України, та музичними стежками епохи класицизму, яку нам підготували учні (…) (Дитяча слайдова презентація №1, №2)

Практичне завдання

Прослухайте твір  А. Веделя «Богородице Діво, радуйся». (http://iplayer.fm/song/49844398/Artemij_Vedel_-_Bogorodice_Devo_radujsya/ ) Спробуйте дослідити, як у творі поєднано риси української та візантійської культур, узявши до уваги, що давньоруський церковний спів бере початок з візантійської та південнослов’янської співочої  традиції.

Розгляньте ілюстрації під звучання твору Д. Бортнянського «Херувимська пісня №7». (https://petamusic.ru/?string=%C4.%C1%EE%F0%F2%ED%FF%ED%F1%FC%EA%E8%E9) (слайд №8). Спробуйте об’єднати ці три види мистецтва у своїй розповіді про досягнення стилю класицизм в Україні.

 1. V. Виконання тестових завдань до теми (слайд №9-№18).
 2. VI. Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо та класицизм в архітектурі, музиці й живописі. Тематичне оцінювання учнів

Тестові запитання до теми.

Тестові запитання до теми.

1. Асиметрія конструкцій, контрастність об’ємів, вигадливість декору, ефекти світлотіні та кольору були притаманні архітектурі…

 • A. класицизму;
 • B. бароко;
 • C. рококо.

2. Автор картини «Повернення блудного сина»?

 • A. Ф. Буше;
 • B. М. да Караваджо;
 • C. Рембрант ван Рейн.

3. Єдність місця, єдність часу, єдність дії – головні вимоги в театральному мистецтві епохи…

 • A. класицизму;
 • B. рококо;
 • C. барокко.

4. На фото зображено…

 • A. Успенський собор Єлицького монастиря;
 • B. Києво-Печерська лавра;
 • C. Архікафедральний собор Св. Юра.

5. Офорт – це …

 • A. друк з рельєфних поверхонь або через трафарет;
 • B. живопис по вологій штукатурці;
 • C. різновид гравюри на металі.

6. Як називається музичний інструмент, з яким пов’язані основні досягнення інструментального музичного мистецтва Франції епохи рококо?

 • A. орган;
 • B. фортепіано;
 • C. клавесин.

7. Високим досягненням барокового мистецтва і цінним надбанням української культури загалом є:

 • A. іконостаси;
 • B. архітектура;
 • C. Вишукана порцеляна.

8. Відомими представниками музичного класицизму є:

 • A. Ф. Коперен, А. Кампра,  К. Дакен,  А. Форкре;
 • B. В.А. Моцарт, К.В. Глюк,  Л.ван Бетховен;
 • C. Ж.Б. Люллі, А. Корнеллі,  С.Б. Бах,  Г.Ф. Гендель.

9. Гет-Лоо – найбільший палацово-парковий ансамбль стилю…

 • A. класицизм;
 • B. барокко;
 • C. рококо.

10. Українське барокко проявило себе у …

 • A. Другій половині ХVІІ ст.— перша половина ХVІІІ ст.;
 • B. Друга половина ХVІІІ ст.;
 • C. ХVІ ст. — ХVІІІст.

11. Для якого стилю майсенська порцеляна стала предметом культу?

 • А. Барокко;
 • В. класицизм;
 • С. рококо.

12. Художники Ж.Л. Давід, А.Р. Менгс, К. Лоррен  митці якої доби?

 • A. рококо;
 • B. класицизму;
 • C. барокко.

13. Керамічна маса білого кольору, що використовується для виготовлення тонкого посуду, декоративних виробів дрібної пластики називається…

 • A. кришталь;
 • B. фарфор;
 • C. фаянс.

14. Рель’єфи, невеликі статуї для садів, парків та приміщень, фонтанні скульптури були притаманні мистецтву…

 • A. барокко;
 • B. рококо;
 • C. класицизм.

 

VII.  Перевірка знань по пам’ятках історії, які ми вивчали.

Розгляньте фото та визначте стиль кожної із зображених архітектурних споруд. За наведеними характеристиками досягнень музичного мистецтва спробуйте визначити назви стилів.

 1. Активний розвиток жанрів опери, ораторії, контати, концерту, сюїти, сонати та ін., перехід від поліфонічного багатоголосся до гомофонно-гармонічного складу, розквіт мистецтва імпровізації.
 2. Поява перших публічних концертів, чітко визначена форма сонати, сонатно-симфонічні цикли, новий етап опери, виникнення жанру струнного квартету.
 3. Характерними є камерні інструментальні жанри, танцювальна і вокальна музика, п’єси-мініатюри для клавесина, збагачені мелізмами.

Розгляньте репродукції картин видатних живописців. З’ясуйте, до якого стилю належить кожен твір. Назвіть авторів картин та визначте жанр живопису.

Назвіть характерні риси класицизму в українській культурі?

 • Якими видами скульптури представлений стиль класицизм в Україні?
 • Порівняйте риси європейського та українського мистецтва цієї доби.
 • Назвіть імена видатних митців, які творили на українських землях у стилі класицизм.

Підведення підсумків уроку

Список використаних джерел:

 1. Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл/ Л.Г. Кондратова.
 2. https://sites.google.com/site/dryzhuk911/home/44-klasicizm-v-obrazotvorcomu-mistectvi-ta-arhitekturi-v-ukraieni
 3. http://educrimea.org/course-basic-course-ukrainian-literature/the-new-ukrainian-literature/ukraiinskij-klasicizm/
 4. http://lektsii.org/3-82507.html
 5. (http://iplayer.fm/song/49844398/Artemij_Vedel_-_Bogorodice_Devo_radujsya/ )
 6. (https://petamusic.ru/?string=%C4.%C1%EE%F0%F2%ED%FF%ED%F1%FC%EA%E8%E9)

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *