Урок 23 “Класицизм як напрямок в європейському мистецтві. Архітектура”

Автор уроку: 

Тема: Класицизм як напрямок в європейському  мистецтві. Архітектура

Мета:Ознайомити учнів з великим європейським стилем. Історією походження та розвитком стилю. Формувати навички чітко розрізняти  стилі, виявляти основні риси. Виховувати любов до мистецтва до рідного краю.

Тип уроку: комбінований

Обладнання для вчителя:

конспект, література, комп’ютер, презентація, репродукції зображення стилю.

Обладнання для учнів: підручник, конспект, кольоровий папір, ножиці, клей.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя:

Класицизм уперше заявив про себе в італійській культуріXVIст., найбільшого розквіту досяг XVIIст. у Франції. У деяких країнах зберігав свої позиції до ХІХ ст. Зародження цього стилю ґрунтувалося на ідеї  повернення до античних архітектурних форм і ордерів, а його фундаторами стали дослідники які вважали античну культуру вершиною досконалості. Взірцем абсолютної, вічної краси.

Слово Класицизм – перекладається буквально зразковий. Суть якого почала в наслідуванні мистецтва  античності та в дотриманні системи строгих правил і відтворення дійсності.

У XVII ст. поряд зі стилем бароко, який виразив неспокій та сумнів доби, екзальтоване світосприймання нащадків ренесансу, виник ще один стиль, суголосний раціоналізмові  доби  – класицизм. Спершу він виникає у Франції на гребні піднесення французької нації, яка в другій половині віку стала наймогутнішою абсолютистською монархією Європи.

У освічених колах суспільства на початку XVII ст. сформувався погляд, що не зрікаючись католицької побожності, людина повинна плекати свою внутрішню свободу на основі раціоналізму. Класицизм – це мистецтво героїчної громадянськості. Прекрасне виступає в ньому як чітке, розумне, логічне, без суперечностей, притаманних реальному життю.

Мистецтво класицизму тяжіло до ідеалізованих абстрактних образів, зображувало облагороджену реальність, базуючись на позачасовій красі творів античності. Класицистичні канони – це єдність місця, часу і дії та жорстка ієрархія високих (трагедія, епічна драма, ода) та низьких (комедія, сатира, байка, жанрова побутова картина) жанрів.

Інтелектуальне життя Франції того часу концентрується при дворі  при дворі короля – «сонця» Людовика XIV. Король любив у всьому  величність і славу, престиж і розкіш двору, вишуканий і суворий етикет. Король дбав про  мистецтва, тоді постають королівські Академія малярства і скульптури, Академія архітектури, Академія музики і танцю, Академія письма і літератури, які, з одного боку, виховували багатьох молодих митців, а з іншого – нав’язували мистецтву свої критерії і норми. «Хто згідно правил працює, творить красиве мистецтво» (Буало). Якщо мислитель доби ренесансу Мішель Монтель закликав слідувати природі, то в мистецтві класицизму панує «облагороджена краса», «поліпшена» природа.

Представники класицизму прагнули  втілити уявлення про доцільну закономірність світобудови, про гармонійний устрій природи і суспільства, піднесені героїчні та моральні ідеали, підпорядкування особистих інтересів інтересам громади. Художнім формам цього стилю притаманні строгість і чіткість, логічність і ясність, гармонійність та врівноваженість

Визначальні риси класицизму:

 • Раціоналізм
 • Нормативність
 • Дотримання канонічних правил написання творів (пропорційність, стрункість композиції)
 • Ясність та чистота художньої мови
 • Аристократизм

 

Давайте розглянемо архітектуру класицизму. Засновником вважають венеціанського майстра Андреа ПаладіоXVIст.

Властивості архітектури класицизму:

 • Правильні геометричні форми;
 • Стриманість декоративного оздоблення
 • Високий подіум, портик, фронтон
 • Розташування колонних портиків з фронтонами

 

Головною рисою архітектури класицизму стає ордер. Це тип цілісної архітектурної композиції, основаної на художній реалізації в античні часи стієчно-балочної організації будівлі. Ордер має установлений склад, взаєморозміщення і форму елементів: стереобат, колона (база, тіло, капітель), антаблемент (архітрав, фриз, карниз). У часи класицизму форму і пропозиції ордеру починають більше нагадувати епоху античності, ніж в архітектурі попередніх віків. Об’єми споруд формують симетрично-осьові композиції, стіни – рівні поверхні для організації цих об’ємів, стриманий архітектурний декор не «ховає» загальної структури будівлі, а навпаки, лише підтримує і підкреслює її внутрішні мотиви. Часто архітектори  притримувались повної відмови від деталей, позбавлених конструктивної функції.

Ампір – стиль пізнього класицизму в східно-європейській архітектурі та прикладному мистецтві.

 

IVПрезентація архітектури стилю класицизму

Бесіда обговорення:

 • Що спільного між архітектурою античності та класицизму?

Охарактеризуйте засоби виразності?

V Практична робота:

Поділити дітей на 4 групи .

Завдання: Вирізати з паперу будинок класицизму за зразком. Наклеїти на кольоровий папір. Захистити його. Охарактеризувати.

VI Закріплення нових знань:

 • Що таке класицизм?
 • Характерні ознаки стилю в архітектурі?
 • Що означає термін «Ампір»?
 • Засновник стилю класицизму в архітектурі?

VII Підсумок уроку

Учитель аналізує та оцінює учнівські роботи. Хто був активний на уроці та багато відповідав?

Домашнє завдання: Скульптура класицизму. Реферат, презентація

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *