Урок 2 “Античний стиль”

Автор уроку: 

Тема: Античний стиль

Мета: дати історичні відомості  про розвиток доантичної цивілізації, з’ясувати поняття терміну «античність», ознайомити з основними етапами розвитку культури античності; збагатити знання учнів в області мистецтва, зокрема античного стилю, для підвищення загального інтелектуального рівня особистості;  розвивати вміння працювати з джерелами інформації, абстрактне мислення, робити висновки; виховувати духовність, що виникає внаслідок спілкування з мистецькими творами.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, презентація.

Основні поняття для засвоєння: архітектура, засоби виразності архітектури, архітектурні ордери, форум, базиліка.

 

Хід уроку

І. Організація пізнавальної діяльності учнів. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя

Сьогодні ми будемо мандрувати країною Мистецтво.

Під час подорожі ви  ознайомитися з доантичними цивілізаціями, дізнаєтеся про основні етапи розвитку культури античності та розширите знання у стилі античної культури та архітектури. Темою нашого уроку буде «Античний стиль»

Проблемне питання нашого уроку «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?». Слайд 3

ІІ. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за запитаннями

Слайд 4

 • Що таке мистецтво?
 • Чи можна сказати, що стиль у мистецтві – це мова мистецтва?
 • Які види мистецтва вам відомі?
 • Що таке художній образ? Поміркуйте, яким чином художні образи допомагають нам зрозуміти особливості певного стилю мистецтва?
 • Що вам відомо про індивідуальний стиль митця?

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Об’єднаємось у пари. Кожна пара підготує своє повідомлення з яким потім познайомить весь клас. Завдання парам у конвертах. Для підготовки 5 хвилин. Скористайтесь підручником  § 2 «Античний стиль».

Подорож  «Історія античного мистецтва» розпочинається.

В історії світового мистецтва антична культура посідає особливе місце. Архітектура, скульптура, живопис, література, драматургія, філософія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму стали першоджерелом і поштовхом до розвитку багатьох мистецьких процесів в історії людства. Античне мистецтво, що вперше по-справжньому відкрило й оспівало людину як прекрасне й досконале творіння природи, надовго зберегло значення взірця і багато в чому залишилося неперевершеним і недосяжним.

 

Перша зупинка «Знайомство з доантичними цивілізаціями».

Слайд 5

Повідомлення першої пари про доантичні цивілізації.

Друга зупинка  «Античний стиль»

Цікаво, що термін «античність» (від лат. antiguus — прадавній)  з’явився лише у XV ст. в Італії. Його було введено для визначення найдавнішої з-поміж досліджених на той час культур — культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Ці рабовласницькі суспільства, що розвивалися в Середземномор’ї, Причорномор’ї та на суміжних  територіях у період з І тис. до н. е. до середини V ст., стали носіями найбільш близьких до сучасної європейської традиції культурних цінностей.

Античний стиль є найдавнішим з усіх стилів. Стався він з-за того, що в ті часи стало питання про необхідність розширення площі будівель, таким чином, завдяки своїм конструктивним особливостям, архітектура античного стилю отримала широке розповсюдження при проектуванні споруд.

Повідомлення другої пари про античний стиль.

Практичне завдання №1

Робота зі схемою «Етапи розвитку мистецтва»  с.14

Слайд 6

Пропоную розглянути схему та запам’ятати основні етапи розвитку культури античності

Характеристика етапів розвитку античної культури

Слайд 7

Гомерівська епоха отримала таку назву тому, що літературним джерелом для її вивчення є поеми «Іліада» та «Одіссея», авторство яких приписують Гомеру (VIII ст. до и. е.). Цей період характеризується загальним занепадом культури, втратою писемності та деяких ремесел. Матеріальні цінності майже не збереглися через руйнацію і загибель багатьох міст унаслідок воєн.

Слайд 8

Період архаїки  відзначається розвитком полісного устрою і колонізацією Середземномор’я та Причорномор’я. Саме в цю добу формуються основи давньогрецької міфології та епосу, зароджується наука й філософія, театр і драматургія, відроджується писемність, з’являється музичний запис та лірична поезія, представлена творчістю Гесіода і Сафо, складаються сприятливі передумови для блискучого розквіту архітектури й образотворчого мистецтва

Слайд 9

Епоха класики — час високого злету культури, вагомих досягнень у науці, літературі, філософії, мистецтві. В цей період жили й творили видатні філософи: Арістотель, Платон, Сократ; «Батько історії» Геродот; засновник європейської медицини Гіппократ; Талановиті скульптори: Фідій, Мірон, Поліклет. Театральне мистецтво було представлене блискучим комедіографом Арістофаном та «безсмертною тріадою» трагіків — Есхілом, Софоклом, Евріпідом.

Слайд 10

Найбільш довершеним архітектурним ансамблем класичної епохи є афінський Акрополь, споруджений на скелі висотою 156 м над рівнем моря у другій половині V ст. до н. е. Ініціював будівництво афінський державний діяч Перикл, а керував роботами Фідій. До найвідоміших споруд комплексу належать храми Ніки Аптерос, Парфенон, Ерехтейон і велична колонада Пропілей.

«Це цікаво знати»

Із 1987 року афінський Акрополь визнано об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. З плином часу виникла потреба збільшити площу для зберігання старожитностей, знайдених у результаті низки наукових досліджень. Тому в 2009 році в Афінах було відкрито новий Музей Акрополя.

Слайд 11

Епоха еллінізму починається з підкорення грецьких полісів Македонським царством і з великого Східного походу Олександра Македонського. Для цього періоду характерний синтез еллінської та східної культур, накопичення знань у різних галузях науки. Головними культурними центрами стають Александрія Єгипетська, Пергам та острів Родос. Видатними скульпторами доби еллінізму були Пракситель, Скопас та Лісіпп, а найвизначнішим письменником — Менандр.

Слайд 12

Епоха панування Риму Римська культура розвивала, поглиблювала досягнення давньогрецької культури і привносила свої національні риси: практицизм, дисциплінованість, динамізм, традиціоналізм. Справжньою технічною революцією в  будівництві стало застосування бетону, що зумовило розквіт архітектури та появу добре розпланованих, зручних для життя міст із брукованими вулицями й чудовими мостами.

Завдяки творчості славетних майстрів поезії Овідія, Горація та Вергілія, який подарував світові «Енеїду», цю добу називають «золотим віком»  римської літератури. Великої популярності набули твори істориків Лівія і Тацита. Важливу роль у тогочасній культурі відіграла нова релігія – християнство.

У 476 р. Рим захопили племена варварів. Могутня держава відійшла в історію, а її культура повільно трансформувалася в середньовічну.

Античний стиль славиться чудовими пам’ятками Стародавнього Риму та Греції, скульптурами і пам’ятниками архітектури. Незабутні скульптури знатних людей і богів, циліндричні склепіння, Колізей, тріумфальні арки, чудова художній розпис привертають увагу своєю узгодженістю і в багатьох викликають захоплення.

Слайд 13

Практичне завдання №2. Робота з ілюстраціями – «Визначаємо вид  мистецтва» Розгляньте ілюстрації (в підручнику с. 16). До яких видів мистецтва належать зображені шедеври античності? Поміркуйте, які особливості цих творів можна побачити серед матеріальних цінностей сучасної культури.

Наступна зупинка подорожі «Стиль античної архітектури»

Перш ніж розглянути особливості стилю античної архітектури, пригадаймо, яке мистецтво називають архітектурою і на які види його поділяють. (слайд 14, 15, 16)

Про мистецтво античних зодчих можна судити з тих небагатьох руїн величних храмів, театрів та інших громадських будівель, які збереглися до наших днів. Стародавні майстри зводили споруди з каменю та білого мармуру, прагнучи, щоб їхні творіння зачаровували людей красою та довершеністю форм.

В епоху архаїки давньогрецькі зодчі розробили строго продуману й логічно обґрунтовану систему співвідношень між частинами споруди, встановили правила художнього оздоблення зовнішньої форми конструкцій, визначили порядок розміщення деталей та їх розміри. Ця система отримала назву архітектурний ордер (від лат. огсіо — лад, порядок).

Повідомлення пари учнів про архітектурні ордери.

Практичне завдання №3  Створення ескізів ордера, давньогрецького палацу.

Розгляньте ілюстрації с. 18

 1. Опишіть характерні особливості зображених капітелей колон.
 2. Об’єднайтесь у пари та виконайте простим олівцем ескіз:
 • одного з ордерів;
 • давньогрецького палацу, використавши ескіз ордера, створений напарником.

 

Зупинка «Особливості давньогрецької архітектури»

Повідомлення пари учнів про шедеври давньогрецької архітектури.

Слайд 18

Зупинка «Містобудування у стародавній Греції»

Видатним досягненням архітектури класичної епохи стала система регулярного планування міст, розроблена містобудівником Гіпподамом.

Слайд 19

Характерні риси цієї системи:

 • було розмежування міста паралельними і перпендикулярними вулицями на громадські, храмові та приватні квартали;
 • а також поділ житлових кварталів на зони для різних прошарків суспільства: ремісників, землеробів, воїнів та ін.

Свою ідею Гіпподам втілив уперше під час перебудови Пірея — великої військової й торговельної гавані Афін. Пізніше цю систему в модернізованому вигляді з успіхом застосовували у Стародавньому Римі та при будівництві нових міст у Європі й Америці.

Слайд 20

Характерним для зодчества еллінізму є:

 • Прагнення до освоєння величезних відкритих просторів до ефекту грандіозності.
 • Менше уваги приділяли храмам.
 • Зводили величні архітектурні ансамблі.
 • Узгодженість будівель між собою та із навколишнім ландшафтом.
 • Симетричність і фронтальність композицій.
 • В архітектурі змішували різні стилі.

Слайд 21

У центральній частині міста споруджували:

 • Амфітеатри просто неба.
 • Громадські будівлі.
 • Палаци.
 • Уздовж головної вулиці простягалася широка колонада для прогулянок.
 • На околицях розбивали парки і будували стадіони.
 • В еллінську добу почали зводити дво- і триповерхові житлові будинки.

Слайд 22

У цей період з’явилися й нові типи споруд: бібліотеки, мусейони (прообрази музеїв), великі інженерні будівлі. Прикладом може служити Фароський маяк в Александрії (заввишки 120 — 140 метрів), що височів біля входу в гавань і під час негоди вказував морякам дорогу.  Фароський маяк простояв півтори тисячі років і вважався одним із семи чудес світу.

Слайд 23, 24,  25,  26, 27

Зупинка 6 «Особливості давньоримської архітектури»

Повідомлення двох пар учнів про особливості давньоримської архітектури

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок. Інтерактивна вправа «Запитання – відповідь»

 1. У чому полягають особливості архітектури Стародавнього Риму?
 2. Які найбільші досягнення вам відомі?
 3. Які особливості давньогрецької архітектури ви запам’ятали?
 4. Які особливості давньоримської архітектури вас вразили?

 

Практичне завдання №4. «Робота з ілюстраціями» Розгляньте ілюстрацію. Охарактеризуйте зображену архітектурну споруду за питаннями  с. 26

 1. Перевірка засвоєних знань, умінь та навичок.

Евристична бесіда

 • Що вам найбільше запам’яталося про основні етапи розвитку античного мистецтва?
 • Що вам відомо про архітектурні ордери? Як відрізнити їх один від одного?
 • У чому полягають особливості давньогрецької архітектури? Назвіть відомі вам шедеври зодчества Стародавньої Греції.
 • Розкажіть про особливості архітектури Стародавнього Риму. Назвіть найвизначніші пам’ятки архітектури епохи Римської імперії.
 • Назвіть найбільші досягнення античного стилю в архітектурі.

Тестування

1.Найдавніший вид мистецтва:

 1. живопис;
 2. архітектура;
 3. музика і танець.

2.До якого виду мистецтва відноситься архітектура:

 1. часові;
 2. просторові;
 3. просторово-часові?

VІІ. Рефлексія 

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 • Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?
 • Продовжити речення: «Для мене архітектура це…»
 • Чи виникло у вас бажання познайомитися зі скульптурою античного світу?

VІІІ. Домашнє завдання

 1. Відповісти письмово на питання:
 • Назвіть сім чудес архітектурних творів мистецтва, які б ви віднесли до чудес світу.
 • Вкажіть країни, де вони розташовані.
 1. Створіть колективний макет давньогрецького міста за поданим планом (протягом двох-трьох тижнів). с. 26

Використана література.

Підручник «Мистецтво» 8 клас. Кондратова Л.Г.

Ілюстрації Google

Презентація

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *