Урок 19 “Музичне і театральне мистецтво бароко”

Автор уроку: 

Тема уроку. Музичне і театральне мистецтво бароко.

Мета уроку: поглибити знання учнів про творчість композиторів доби бароко, ознайомити з поняттями: канон, поліфонія, фуга, пояснити особливості будови і розвитку поліфонічного твору, вчити створювати музичний образ, розвивати інтерес до творчості композиторів доби бароко, образно-асоціативне мислення учнів, виховувати естетичний смак та музичні інтереси, формувати відчуття ритму, виховувати естетичний смак, музичні інтереси, співочу культуру учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: магнітофон, музичні твори з фонохрестоматії, ілюстраційний матеріал.

Хід уроку

Вхід під музику «Шутка» Й.С.Баха (додаток 1)

І. Організація класу до уроку.

Музичне вітання.

Учитель: Діти, ви прослухали музичне вітання. Як ви гадаєте воно пов’язане з темою нашого уроку?

 1. Готуючи домашнє завдання ви написали твір – мініатюру «Мої враження від моди епохи бароко» або створили ескіз костюма в стилі бароко. Прошу презентувати свої роботи.
 2. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Музичне і театральне мистецтво бароко.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Діти, яка перед вами вправа? (Мелодійна, двоголоса.)
 • Що характерно для голосів? (Вони однакові, але другий голос вступає на такт пізніше.)
 • Діти, такий вид виконання називається каноном. Багатоголосна музична побудова – це фактура. У музиці зустрічаються різні фактури. Одна з них – поліфонія. Поліфонія – це багатоголосся, поєднання самостійних мелодичних голосів. Отже, канон ми відносимо до поліфонії. Чому? (відповіді учнів.)

ІІІ. Формування в учнів в учнів умінь і навичок шляхом пошукової діяльності.

Розповідь.

ХVІІ століття – початок нової епохи в музиці – стилю бароко, в якому втілювалися монументальні та величні образи. Бароко – це стиль музичного мистецтва ХVІІ-ХVІІІ століть, в якому втілювалися монументальні та величні образи. Досягла своєї вершини поліфонія, але демократичність нової музики все більше прагнула до гомофонії. У гомофонії на перший план вийшла гнучка, схвильована мелодія, що панує над супроводжуючими голосами. Важливим кроком епохи стала поява опери, світського мистецтва, яке наслідувало ідеї Відродження і поставило на перше місце ідеал краси і виразності мелодії.

Король музики – орган поступається клавесину. Якщо органу характерні патетичні образи, то клавесину витончені і граціозні.

Характеристика барокової музики:

 1. Жанри музики бароко.
 2. Музичні періоди доби бароко.
 3. Музичні інструменти.
 4. Творчість композиторів доби бароко.

1). Розповідь про творчість Й.С.Баха.

Образ мужньої, гордої життєвої сили постає перед нами під час слухання фуги ля-мінор  Й.С.Баха. Бах творив в епоху бароко. Вплив бароко на музичне мистецтво відзначився збільшенням різниці між духовною та світською музикою. Духовні твори залишилися переважно в рамках бароко, в той час як мирська музика тяжіла до нового стилю.

Особливо в католицьких країнах центральної Європи, бароковий стиль був присутній в духовній музиці до кінця ХVIII століття. (додаток)

У багатьох містах Німеччини барокова практика виконання зберігалася до 1790 років, наприклад в Лейпцигу, де наприкінці свого життя працював Й.С.Бах (додаток).

Він увійшов в музичне мистецтво як майстер поліфонії – незвичайного стилю написання багатоголосної музики, де всі голоси рівноправні.

Великий майстер поліфонічної музики Й.С.Бах напрочуд образно пояснював поліфонію: «Кожен голос у творі – це особистість, а багатоголосий твір – це бесіда цих особистостей, і слід взяти за правило, щоб кожна з особистостей говорила гарно й своєчасно, а якщо не має що сказати, то краще б мовчала і чекала, доки не дійде до неї черга».

Як гарно сказано! Яке корисне правило для спілкування в нашому житті. Чи не так?

Спробуймо порозмовляти у формі фуги.

Як саме – запитаєте ви ?

Розмовляти у формі фуги – означає говорити гарно та своєчасно. Але обов’язкова умова фуги – розмова  на одну тему. За правилами будови фуги початок звучить у виконанні одного голосу, співбесідника. Потім по черзі приєднуються інші. Коли хтось із співрозмовників проголосив тему, то має дати можливість висловитись наступному, а сам лише підтримує розмову. Таким чином звучить проти складення , тема прозвучавши у всіх голосах починає розроблятися, з’являтися з видозмінами у співрозмовників. Закінчення – кода. Це спільне ствердження, заключний акорд.

Тема фуги: піднесені образи дарує Бах!

Протиставлення:      Зворушливі  і  благородні

Кода : Дарує Бах!   Дарує Бах!

Фуга – це найскладніша форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить послідовне проведення однієї теми в різних голосах.

2). Слухання органної фуги Ля мінор.

Послухайте органну фугу Ля Мінор Й.С.Баха. Визначте про що розмовляють голоси в музиці Баха. Скільки цих голосів?(Чотири голоси).

(Слухання музики)

Тема фуги: Образ людини – мужньої, гордої, сповненої життєвої сили – постає перед нами в органній фузі ля мінор.

Ви помітили, що тема для розмови у голосі фуги Ля мінор справді філософська. Є в ній і велич мудрості.

Тому висловитися захотіли не два, а чотири співрозмовники. Ця фуга чотириголосна. Починає розмову верхній голос, а потім в розмову вступають усі інші. Останнім вступає найнижчим.

Правду, кажуть, про образи музики Баха. Будь-яка Бахівська тема чи виражає вона радість чи скорботу звучить піднесено.

Йоганн Себастьян Бах є уособленням музичного генія німецького народу. Він не лише увібрав у себе все найкраще в німецькій музиці, але й синтезував музичні явища своєї епохи, створив шедеври мистецтва величезної цінності. Баха порівнюють із лабораторією, в якій перековувалися творчі навички, стилі, тенденції та пошуки музики.

Бах належав до родини Бахів із Тюрітії. За два століття вона дала світові таку кількість органістів, скрипалів, флейтистів, трубачів, капельмейстерів і композиторів, що ім’я Бах стало синонімом до слова музикант. Перші уроки сімейного ремесла хлопчикові дав батько. Після його смерті 10-літнього Йоганна віддали на виховання старшому братові. Під його керівництвом майбутній композитор Йоганн володів грою на скрипці та клавесині, але улюбленим інструментом став орган. Бах досягнув чималих успіхів у композиції та грі на органі. Однак постійно прагнув досконалості. Він пройшов пішки 350 км, щоб навчитися у видатного на той час вчителя Дмитріха Букстехуде.

Знаменита подорож юнака увійшла в історію як свідчення великої любові до музики. Заради цієї любові, він, не шкодуючи очей, ночами переписував клавесинові твори для німецьких майстрів, які не дозволяв йому вивчати суворий брат.Заради цієї любові він прагнув не втратити жодної нагоди вивчати творчість сучасних майстрів.

Величезна творча спадщина Баха налічує понад 1000 різноманітних творів. Це жанри: вокальні твори, драматичні кантати, інструментальні (концерти, сонати, сюїти), великий ряд органних творів.

3). Розповідь про творчість Генрі Персела

Епоха бароко подарувала світу «Британського Орфея» – так називали сучасники композитора Генрі Персела. Юний Генрі навчався у двох своїх родичів, шанованих музикантів того часу. У шестирічному віці він став хористом Королівської капели, у дванадцятирічному – написав першу оду до дня народження Карла ІІ: звернення дітей Королівської капели до короля.

4). Розповідь про творчість Антоніо Вівальді.

Творчість Антоніо Вівальді припадає на період пізнього бароко. Цей період характеризується високим розквітом інструментального концерту. Антоніо Вівальді («скрипаль-віртуоз) працював у жанрі «великого концерту». Автор близько 500 концертів, які складалися з 3 частин: перша і остання виконувалися в швидкому темпі, середня-в повільному. Автор близько 90 опер: «Роланд несамовитий», «Нерон, який став цезарем», «Олімпіада», «Грізельда», «Оракул в Мессенії»; ораторії: «Мойсей, бог фараона», «Поклоніння волхвів», цикл «Пори року» .

 • Слухання А.Вівальді «Пори року». Які образи у вас виникли, слухаючи музику віртуоза бароко?
 • Розгляньте репродукції картин, на яких зображені музичні інструменти доби бароко. Які з них вам знайомі? До якого типу інструментів вони відносяться?

5). Театральне мистецтво доби бароко.

 • Процвітання оперних вистав, формуються жанри:

опера-серіа,

опера-буффа.

 • Будівництво оперних театрів.
 • Орієнтація театрів бароко на масового глядача.

ІV. Узагальнення знань учнів.

Виконайте тестові завдання:

№1. Музика призначена для виконання голосом (соло, ансамблем, хором).

Виберіть один варіант відповіді.

 1. Хорова
 2. Сольна
 3. Вокальна
 4. Ансамблева

№2. Вид багатоголосної музики, в якому один із голосів (зазвичай верхній) є головним, а інші лише акомпанують йому.

 1. Рапсодія
 2. Симфонія
 3. Поліфонія
 4. Гомофонія

№3. Стиль музичного мистецтва ХVІІ-ХVІІІ ст., в якому втілювали монументальні та величні образи.

 1. Класицизм
 2. Модернізм
 3. Бароко
 4. Класицизм
 5. Підсумок уроку. Рефлексія.

Інтерактивний метод «Сніговий ком» – кожен учень говорить фразу, що відповідає

ключовій  темі,  наступний  учень  доповнює  фразою  попереднє  твердження.  У  вправі приймають участь всі учні класу.

Ключова  тема: «Музичне і театральне мистецтво бароко».

Приблизна відповідь:

 • «Кожен композитор використовував у творчості теми…»
 • «У всіх в творчості використані сюжети з…»
 • «Й.С.Бах написав…»
 • «Концертна творчість А.Вівальді стала яскравим утіленням…»

Ось і підійшов до кінця наш урок.

VІ. Домашнє завдання: творчого характеру виконати на вибір –

 • Створити кросворд «Музична спадщина композиторів бароко».
 • Написати твір – роздум «Антоніо Вівальді – автор вражаючих музичних образів».
 • Створити власний диск «Музика бароко»

Використані джерела:

 1. Кондратова Л.Г. Мистецтво, Навчальна книга, Богдан, Тернопіль,2016
 2. Інтернет – ресурси:
 • youtube.com
 • http://narodna-osvita.com.ua/4277
 • http://www.belcanto.ru
 • http://biografiya.com.ua

Коментарі

 • Facebook
 • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *