Урок 16 “Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого”

Автор уроку: 

 

Тема: Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого.

Мета: перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів з характерних ознак античного, візантійського, романського, готичного стилів та стилю Ренесанс. Розвивати вміння називати характерні стильові ознаки творів за ілюстраціями, виконувати тестові завдання. Виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до різних видів мистецтва.

Тип уроку: комбінований, інтегрований, урок узагальнення знань.

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, комп’ютер, презентація

Хід уроку.

  1. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

Галереї запрошують нас в онлайн-тур найбільшими музеями світу, в яких представлені сотні виставкових залів. Наша подорож відбудеться за обраним маршрутом – до музейних залів, у яких експонуються шедеври античного, візантійського, романського, готичного мистецтва, а також мистецтва епохи Ренесанс.

Завдання №1.Виконання тестових завдань до теми, тематичне оцінювання учнів. Але перед початком подорожі давайте дещо пригадаємо. Для цього потрібно виконати тестові завдання.

Слайд 1. Тестові запитання до теми «Мистецтво в культурі минулого».

Слайд 2. 1. Сукупність художніх принципів, прийомів і засобів , характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду , напряму, або індивідуальної манери художника, – це…

А) мистецтво

Б) стиль у мистецтві

В) вид мистецтва

Слайд 3. 2. відродження інтересу до античної культурної спадщини характерне для…

А) романської доби

Б) епохи Ренесансу

В) часів готики

Слайд 4. 3. одним із досягнень античної архітектури стало…

А) спорудження замків

Б) створення ордерної системи

В) зведення храмових споруд

Слайд 5. 4. готичний собор, побудований на честь Богоматері, має назву….

А) Кентерберійський

Б) Нотр-дам-де Парі

В) Міланський

Слайд 6. 5. площинність зображень, регламентовані релігійні сюжети і біблійна тематика були характерними ознаками…

А) візантійського живопису

Б) античного живопису

В) живопису Ренесансу

Слайд 7. 6. фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів і їх синтетичних аналогів, називаються….

А) восковими

Б) темперою

В) аквареллю

Слайд 8. 7. сюжетна або орнаментна композиція, виконана зі шматочків прозорого кольорового скла й скріплена свинцевим обрамленням, -це….

А) мозаїка

Б) фреска

В) вітраж

Слайд 9. 8. храми з простими формами, перевагою вертикальних або горизонтальних ліній, склепінням у вигляді хреста та дуже вузькими прорізами вікон і дверей, напівкруглими арками притаманні…

А) стилю Ренесанс

Б) романському стилю

В) готичному стилю

Слайд 10. 9. гостроверхі споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю кам’яного різьблення і скульптурних прикрас характерні для…

А) готичного періоду

Б) епохи Ренесансу

В) доби античності

Слайд 11. 10. одним із типів християнських культових споруд , який склався у Візантійській імперії, була…

А) ротонда

Б) тріумфальна арка

В) базиліка

Слайд 12. 11. зображення або візерунок, виконані з окремих , щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі, або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців, – це…

А) вітраж

Б) фреска

В) мозаїка

Слайд 13. 12. за способом утілення художнього образу архітектура відноситься до …

А) просторових мистецтв

Б) часових мистецтв

В) просторово-часових мистецтв

Завдання №2.Відкрийте підручники на стор.133.

Розгляньте ілюстрації. Пригадайте назви скульптурних творів та визначте стилі, до яких вони належать.

Завдання №3.Розгляньте зображення архітектурних споруд на стор.134. назвіть кожну споруду та стиль, до якого вона належить. Назвіть художні засоби, які допомогли вам розпізнати ці будівлі. Виділіть спільні та відмінні риси в архітектурному мистецтві минулого.

Завдання №4.Розгляньте ілюстрації на стор. 135. Визначте, до яких стилів мистецтва належать шедеври живопису. Коротко охарактеризуйте живописне мистецтво минулого, опираючись на подані зразки.

Завдання №5.Робота з таблицею, виконання тестових завдань.

– пригадайте, які мистецькі стилі та напрями ми вивчали впродовж першого семестру , і які особливості притаманні кожному із них . Перевірте свої знання за допомогою тестів, різного ступеня складності. Оберіть завдання , позначені певним кольором і оцініть себе. За кожну правильну відповідь завдань червоного кольору  – 4 бали, зеленого – 3 бали, жовтого – 2 бали. Максимальна кількість за завдання будь-якого рівня – 12 балів.

Завдання червоного кольору Стиль декоративного мистецтва античності, для якого характерні запозичені з Близького Сходу мотиви із зображенням грифів, сфінксів та левів, відомий як: А) чорно фігурний

Б) орієнталізуючий

В) геометричний

«Золотий вівтар» собору Святого Марка, виготовлений в техніці перегород частої емалі, є шедевром: А) романського стилю

Б) готичного стилю

В) візантійського стилю

Компактна, симетрична культова споруда, яка в плані могла бути кругла, квадратна, гранчаста, хрещата, – це… А) базиліка

Б) хрестово-купольний храм

В) центрична церква

 

Завдання зеленого кольору Архітектурний ордер, який вирізнявся простими і строгими формами, отримав назву: А) доричний

Б) іонічний

В) коринфський

Художній стиль, що панував у Європі в 11-12 ст. і найповніше виявив себе в архітектурі, отримав назву… А) античний

Б) готичний

В) романський

Ідеали гуманізму та відродження традицій давньогрецької і давньоримської культури є характерними рисами мистецтва: А) готики

Б) античності

В) Ренесансу

Комедія масок з елементами фарсу та пародії – це… А) наукова комедія

Б) комедія дельарте

В) містерія

 

Завдання жовтого кольору Стиль, який представляє мистецтво Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, -це… А) ренесанс

Б) античність

В) готика

Гостроверхі споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю кам’яного різьблення і скульптурних прикрас характерні для архітектури: А) епохи Ренесансу

Б) доби античності

В) готичного періоду

Новий вид художньої творчості, який набув значного поширення в готичному мистецтві та зайняв у соборах місце фресок, – це… А) книжкова мініатюра

Б) вітраж

В) мозаїка

Зображення або візерунок, виконані з окремих , щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців тощо, – це… А) мозаїка

Б) енкаустика

В) вітраж

Трубадури, які оспівували кохання до чарівної дами, земні радощі, героїку хрестових походів, популяризували світську музику в епоху… А) готики

Б) античності

В) Ренесансу

Техніку сфумато ввів в ужиток і використовував у своїх творах: А) Мікеланджело

Б) Рафаель

В) Леонардо да Вінчі

 

  1. Підведення підсумків уроку

 

Література:

  1. Інтернет-ресурс:https://uk.wikipedia.org/wiki/
  2. Інтернет-ресурс:https://muzei-mira.com/muzei
  3. Інтернет-ресурс:http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev

 

Коментарі

  • Facebook
  • Сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *