Урок 5 “Візантійський стиль”

Тема:  «Візантійський стиль» Мета: навчальна: дати учням загальне уявлення про культуру Візантії; вивчати спадщину через пізнання культури наших предків;визначити роль архітектури та скульптури в житті людини, опанувати їх художньо-образну мову. розвивальна: продовжити удосконалювати вміння і навики характеризувати художньо-образний зміст скульптурних та архітектурних творів, розвивати навички змістовного і послідовного викладу власних думок; продовжити розвивати образне і …

Урок 4 “Вітчизняні пам’ятки античної культури”

Тема. Вітчизняні пам’ятки  античної культури. Мета: розширити знання учнів про вітчизняні пам’ятки античної культури; розвивати  спостережливість, творчу уяву, здатність бачити естетичний бік дійсності, вміння працювати в групах; формулювати власні враження, отримані під час ознайомлення з матеріальними свідченнями античної культури, що збереглися до наших днів; виховувати духовність, любов до рідного краю. Очікувані результати: учні знатимуть історію …

Урок 3 “У світі античності”

Тема: У світі античності Мета: дати історичні відомості про культурну спадщину античного світу; з’ясувати поняття терміну «скульптура»; ознайомити з шедеврами монументальної та станкової скульптури, живопису, декоративного розпису, ювелірним мистецтвом, театральними спорудами; збагатити знання учнів в області мистецтва для підвищення загального інтелектуального рівня особистості; розвивати вміння розуміти тісні зв’язки творів мистецтва з внутрішнім життям людини, релігією, історичними …

Урок 2 “Античний стиль”

Тема: Античний стиль Мета: дати історичні відомості  про розвиток доантичної цивілізації, з’ясувати поняття терміну «античність», ознайомити з основними етапами розвитку культури античності; збагатити знання учнів в області мистецтва, зокрема античного стилю, для підвищення загального інтелектуального рівня особистості;  розвивати вміння працювати з джерелами інформації, абстрактне мислення, робити висновки; виховувати духовність, що виникає внаслідок спілкування з мистецькими творами. …

Урок 1 “Стиль у мистецтві”

Тема: Мистецтво у культурі минулого. Стиль у мистецтві Мета: ознайомити учнів з періодизацією стилів та напрямів мистецтва за епохами; навчити класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використовувати спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; ознайомити з поняттями «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»; Розвивати вміння учнів розуміти різновиди мистецтва та знаходити відмінності між видами …