Урок 25 “Музика і театр епохи класицизму”

Тема: Музика і театр епохи класицизму Мета: Ознайомити учнів з музичним мистецтвом епохи класицизму (опера,інструментальна музика, театральне мистецтво), та видатними діячами того часу; ознайомити з історією розвитку та характерними рисами цієї епохи, з музичними шедеврами такими як: мелодія з опери К.В. Глюка «Орфей та Еврідіка» (соло флейти);  уривок з арії Фігаро (опера «Весілля Фігаро») В.А. …

Урок 24 “Мистецтво класицизму. Живопис. Музика. Одяг”

  Мета:Поглибити знання з предмету мистецтва. Ознайомити з відомими художниками класицизму. Розвивати любов до мистецтва, здатність працювати у вільній художній манері. Тема уроку:  комбінований. Обладнання: репродукції картин, комп’ютерна техніка, папір, кольорові олівці, пастелі. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення теми уроку ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Слово вчителя: Класицизм в переводі від латинського означає зразковий. …

Урок 23 “Класицизм як напрямок в європейському мистецтві. Архітектура”

Тема: Класицизм як напрямок в європейському  мистецтві. Архітектура Мета:Ознайомити учнів з великим європейським стилем. Історією походження та розвитком стилю. Формувати навички чітко розрізняти  стилі, виявляти основні риси. Виховувати любов до мистецтва до рідного краю. Тип уроку: комбінований Обладнання для вчителя: конспект, література, комп’ютер, презентація, репродукції зображення стилю. Обладнання для учнів: підручник, конспект, кольоровий папір, ножиці, …

Урок 22 “Бароко і рококо в українському мистецтві”

  Тема: Бароко і рококо в українському  мистецтві Мета: сформувати уявлення про поняття «бароко» і  «рококо» в європейській ху­дожній культурі, характерні риси стилю в архітектурі України; нав­чити виділяти риси бароко та рококо при стилістичному аналізі художніх творів; удосконалювати навички аналізу творів мистецтва, розвивати естетичний смак; формувати уміння порівнювати, узагальнюва­ти, робити висновки, розвивати творчі здібності; виховувати …

Урок 21 “Живописне, музичне та театральне мистецтво рококо”

Тема: Живописне, музичне та театральне мистецтво рококо Мета: охарактеризувати розвиток українського мистецтва, а саме: музики, театру, архітектури та живопису в першій половині XVII ст.; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури розкривати характерні ознаки української культури; пробуджувати інтерес до мистецтва …

Урок 20 “Стиль рококо”

Тема: Стиль рококо Мета: ознайомити учнів з художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, включаючи українські землі, його прикметами та особливостями; розкрити світоглядні позиції діячів рококо; розвивати навички дослідницької роботи; виховувати почуття краси. Тип уроку: засвоєння нових знань Обладнання: комп’ютер, підручник, ілюстративний матеріал. І.Організаційний момент Повідомлення теми та завдань уроку ІІ. Актуалізація опорних знань учнів …

Урок 19 “Музичне і театральне мистецтво бароко”

Тема уроку. Музичне і театральне мистецтво бароко. Мета уроку: поглибити знання учнів про творчість композиторів доби бароко, ознайомити з поняттями: канон, поліфонія, фуга, пояснити особливості будови і розвитку поліфонічного твору, вчити створювати музичний образ, розвивати інтерес до творчості композиторів доби бароко, образно-асоціативне мислення учнів, виховувати естетичний смак та музичні інтереси, формувати відчуття ритму, виховувати естетичний …

Урок 18 “Мистецтво бароко”

  Тема уроку: Мистецтво бароко Мета: продовжити знайомство учнів з напрямом бароко в культурі, особливостями стилю, видатними художниками, скульпторами кінця XVІ- XVІІІ ст., навчити  працювати  з  різними  джерелами  інформації, розвивати навички опису картини,   готувати  розгорнуті  доповіді, працювати у групах; охарактеризувати духовне та стильове новаторство барокової культури; виховувати почуття краси. Обладнання: ТЗН: ПК, м\м проектор, м/м …

Урок 17 “Стилі та напрями мистецтва. Стиль бароко”

  Тема уроку: Стилі та напрями мистецтва. Стиль бароко.  Мета: подати загальні відомості про бароко як перший загальноєвропейський художній напрям; розкрити світоглядні позиції діячів цієї епохи; схарактеризувати основні риси мистецтва бароко, висвітлити досягнення стилю в мистецтві, познайомити з архітектурними шедеврами бароко; ознайомити  учнів  з  розвитком  архітектури  й  скульптури кінця ХVІ-  ХVІІІ ст., видатними  архітекторами  та  …

Урок 16 “Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого”

  Тема: Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого. Мета: перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів з характерних ознак античного, візантійського, романського, готичного стилів та стилю Ренесанс. Розвивати вміння називати характерні стильові ознаки творів за ілюстраціями, виконувати тестові завдання. Виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до …