Урок 35 “Віртуальна мандрівка до музеїв світу”

Тема:  Віртуальна мандрівка до  музеїв світу. Мета: ознайомити учнів із відомими музеями світу та деякими творами образотворчого мистецтва із колекції музеїв Уффіці, Лувру, Національної галереї Лондона; вчити аналізувати та інтерпретувати художній зміст творів; використовувати мистецьку термінологію, вести мистецький діалог, знаходити додаткові джерела для мистецької самоосвіти; прищеплювати любов до мистецтва; розвивати естетичний смак, розширювати ерудицію. Тип …

Урок 34 “Стилі та напрями в різних видах мистецтва”

Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва Мета: закріпити знання учнів з періодизації стилів та напрямів мистецтва за епохами; навчити учнів класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використовувати спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; закріпити поняття «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»; зосередити увагу на взаємозв’язку  історичного та художнього розвитку; Розвивати вміння …

Урок 33 “Романтизм та реалізм в мистецтві”

Тема: Романтизм та реалізм в мистецтві. Урок узагальнення знань. Мета: перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів із характерними ознаками романтизму та реалізму в мистецтві; розвивати вміння за ілюстраціями,  називати характерні стильові ознаки творів,  визначати стиль архітектурних будівель, за  наведеною характеристикою   визначати стиль скульптури; за зображеними шедеврами живопису називати авторів картин та …

Урок 32 “Українське мистецтво романтизму та реалізму “

Тема: Українське мистецтво романтизму та реалізму Мета: ознайомити учнів із. найкращими досягненнями романтизму та реалізму; розкрити основні принципи розвитку цих напрямів мистецтва; вчити розпізнавати їх серед інших стилів; вивчити найвідоміші мистецькі пам’ятки цих стилів; сприяти формуванню естетичного смаку, виховувати інтерес до спілкування з мистецтвом. Тип уроку: вивчення нового матеріалу Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, презентація до …

Урок 31 “Стиль реалізм у живописі,музиці й театральному мистецтві”

Тема: Стиль реалізм у живописі,музиці й театральному мистецтві Мета: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити з новими поняттями щодо теми уроку; розвивати образне мислення; осмислене сприйняття художніх творів; виховувати інтерес до різних видів мистецтва, творчості відомих митців, до історії розвитку видів мистецтва та індивідуального стилю митця. Тип у року: комбінований Обладнання: підручник для 8 класу Л. …

Урок 30 “Стиль реалізм”

Тема: Стиль реалізм Мета: ознайомити учнів зі стилем реалізм,визначити характерні особливості  цього стилю, розширити загально-естетичний кругозір дітей; розвивати образне мислення,осмислене сприйняття художніх творів;виховувати  інтерес до різних видів мистецтва, творчості відомих  митців, до історії розвитку видів мистецтва та індивідуального стилю митця. Тип уроку: засвоєння нових знань.   Хід уроку І.Організаційна частина Привітання Перевірка готовності до уроку …

Урок 29 “Стиль романтизм у музиці, театрі й моді”

Тема. Стиль романтизм у музиці, театрі й моді. Мета. Ознайомити учнів з новітніми жанрами романтизму в музиці; розглянути особливості музичного і театрального мистецтва романтизму; Ознайомитися із творчість композиторів романтизму на прикладі їхніх творів; Ознайомити із творчими досягненнями англійського театру, модними тенденціями того часу. Розвивати вміння учнів надавати характеристику музичному образу твору, створювати ілюстрації до музичного …

Урок 28 “Стиль романтизм у живописі”

Тема. Стиль романтизм у живописі. Мета. Ознайомити учнів із живописом романтизму, його характерними рисами, творчістю представників німецької, англійської, французької та американської шкіл живопису романтизму; Розглянути види графіки цього стилю, ознайомити із модними тенденціями романтизму; Розвивати вміння учнів здійснювати різні види аналізу творів живопису романтизму, проводити власні мистецькі дослідження, створювати живописні картини в стилі романтизму за …

Урок 27 “Стиль романтизм”

Тема. Стиль романтизм. Мета. Розкрити учням поняття «романтизм» у мистецтві, його філософську основу; Розглянути етапи розвитку романтизму в історії мистецтва, ознайомити із характерними рисами архітектурних напрямів романтизму, розглянути приклади застосування наполеонівського ампіру в скульптурі романтизму, ознайомити із різновидами скульптури та особливостями скульптурного оформлення будівель та замків цього стилю. Розвивати вміння учнів проводити індивідуальну роботу з …

Урок 26 “Українські пам’ятки класицизму. Урок узагальнення знань”

Тема:Українські пам’ятки класицизму. Урок узагальнення знань. Мета: Перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів з характерних ознак стилів бароко, рококо та стилю класицизм. Розвивати вміння називати характерні стильові ознаки творів за ілюстраціями, виконувати тестові завдання. Виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до різних видів мистецтва. Тип уроку: комбінований, урок …