Урок 35 “Віртуальна мандрівка до музеїв світу”

Тема:  Віртуальна мандрівка до  музеїв світу. Мета: ознайомити учнів із відомими музеями світу та деякими творами образотворчого мистецтва із колекції музеїв Уффіці, Лувру, Національної галереї Лондона; вчити аналізувати та інтерпретувати художній зміст творів; використовувати мистецьку термінологію, вести мистецький діалог, знаходити додаткові джерела для мистецької самоосвіти; прищеплювати любов до мистецтва; розвивати естетичний смак, розширювати ерудицію. Тип …

Урок 34 “Стилі та напрями в різних видах мистецтва”

Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва Мета: закріпити знання учнів з періодизації стилів та напрямів мистецтва за епохами; навчити учнів класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використовувати спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; закріпити поняття «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»; зосередити увагу на взаємозв’язку  історичного та художнього розвитку; Розвивати вміння …

Урок 16 “Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого”

  Тема: Урок узагальнення та систематизації знань. Мистецтво в культурі минулого. Мета: перевірити рівень знань учнів з вивчених тем; узагальнити знання учнів з характерних ознак античного, візантійського, романського, готичного стилів та стилю Ренесанс. Розвивати вміння називати характерні стильові ознаки творів за ілюстраціями, виконувати тестові завдання. Виховувати інтерес до мистецтва минулих епох та ціннісне ставлення до …

Урок 15 “Вітчизняні архітектурні пам’ятки епохи Ренесансу”

  ТЕМА:Вітчизняні архітектурні пам’ятки епохи Ренесансу МЕТА: ознайомити учнів з особливостями епохи Ренесансу, визначити характерні особливості музики, театру та декоративно-прикладного мистецтва епохи Відродження; визначити роль середньовічногомистецтва в житті людини, опанувати їх художньо-образну мову; вчитися характеризу­вати художньо-образний зміст мистецьких творів, формулювати власні враження, отримані під час спіл­кування із мистецтвом, використовуючи спеціальну мисте­цьку термінологію; розвивати естетичний смак, …

Урок 14 “Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу”

  ТЕМА: Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу МЕТА: ознайомити учнів з особливостями епохи Ренесансу, визначити характерні особливості музики, театру та декоративно-прикладного мистецтва епохи Відродження; визначити роль середньовічного мистецтва в житті людини, опанувати їх художньо-образну мову; вчитися характеризу­вати художньо-образний зміст мистецьких творів, формулювати власні враження, отримані під час спіл­кування із мистецтвом, використовуючи спеціальну мисте­цьку …

Урок 1 “Стиль у мистецтві”

Тема: Мистецтво у культурі минулого. Стиль у мистецтві Мета: ознайомити учнів з періодизацією стилів та напрямів мистецтва за епохами; навчити класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використовувати спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; ознайомити з поняттями «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»; Розвивати вміння учнів розуміти різновиди мистецтва та знаходити відмінності між видами …